Uitgangspunten en werkwijze DiscoverMore

Maatwerk voor organisaties. Van strategie naar uitvoering. Over de uitgangspunten en werkwijze van DiscoverMore.

Betere besluiten, betere resultaten of hogere productiviteit?

Een simpele oplossing voor een probleem? Iemand met een frisse blik laten meekijken?

Kenmerken van DiscoverMore maatwerktrainingen en organisatieadvies:

 • Maatwerk.
 • Met een voorkeur voor simpele, praktische, snelle oplossingen. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek of ervaringen van andere organisaties.
 • Met een voorkeur voor meetbare resultaten.

Om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Oog voor mens én organisatie.

Werk beter maken

Het blijkt vrijwel altijd mogelijk om met korte, snelle tips organisaties nog beter te maken.

Omdat deze uitspraak gewoonlijk tot ongeloof en verwondering leidt, wil ik u vragen geheel vrijblijvend contact op te nemen. Voor maatwerk voor uw organisatie. Per telefoon 06 – 170 105 09, of via het contactformulier.

Om vragen te beantwoorden, toelichting te geven, mogelijke bedenkingen of bezwaren te vernemen, etc.

Dat is de enige tijdsinvestering die vooraf nodig is voor een eerste verkenning. Daarna besluit u hoe het  verder gaat.

Mis de kans niet werk beter te maken en u te informeren.

Wie weet wat het resultaat is?

Ontdek de magie

 

 

Mogelijke eenvoudige en praktische oplossingen:

 • De simpele vraag voor betere besluiten
 • Een heldere methode om te zorgen voor een goede uitvoering
 • Wat zijn signalen dat er ruimte voor verbetering is?
 • Hoe je het beste team samenstelt
 • Hoe je de beste medewerker vindt
 • Hoe een nieuwe medewerker een vliegende start maakt
 • Hoe de bedrijfsvoering het beste functioneert
 • Hoe krijg je fundamenteel inzicht
 • Hoe je blijvend het ziektverzuim laag houdt
 • Ontdek hoe een iets andere benadering het verschil maakt
 • Het analyseren en evalueren van gebeurtenissen ten behoeve van  verbeteringen
 • Onderzoek naar de ICT-structuur met het verzamelen van de voor- en nadelen als voorbereiding op een keuze
 • Welke managementinformatie is het meest relevant?
 • Ontdek het echte rendement van de organisatie
 • Hoe je goed vergadert door enkele basistechnieken toe te passen
 • Kennis van oplossingen die misschien niet direct kunnen worden toegepast, maar waar in een later stadium rekening mee kan worden gehouden
 • Trainingen met direct rendement
 • Hoe vrijwel elke organisatie een tot nu toe verborgen rendement kan behalen
 • Hoe je besluiten over grote investeringen het beste neemt
 • Welke kwaliteiten zien investeerders en beleggers graag en kunt u daar iets van leren?
 • Welke vraag slechts door 20% van de medewerkers positief wordt beantwoord?

Wat werkt en wat werkt niet?

Naast onderzoek naar wat werkt, komt uit onderzoek ook naar voren wat niet werkt. Met welke wijdverbreid toegepaste ideeën en methoden kunt u beter stoppen?