Blog

Rapport over de zorg van de Ned. Ver. van Banken

Recent heeft de Nederlandse van Banken een rapport uitgebracht met een visie over de toekomstgerichte bestendigheid van de zorg.

Met aandacht voor verduurzaming, leiderschap en innovatie.

Hieronder de korte begeleidende Youtube-video.

 

Van Bricks naar Clicks; NVB adviseur Michiel Kuiper

 

Informatie en databases

Veel informatie wordt systematisch in databases opgeslagen. Enig basisbegrip van databases in een bedrijf en organisatie komt al snel van pas.

Of het nu gaat gaat om een informatiesysteem die de organisatie gebruikt zoals een boekhouding, een klantendossier of een website. Er is een grote kans dat dat bij alle drie de informatie is opgeslagen in een database.

Ontwerp database

Dit is een belangrijk proces. In een eenvoudige vorm kan informatie in één tabel worden opgeslagen in horizontale rijen, vertikale kolomkoppen en velden. Een voorbeeld is een NAW-bestand (Naam, Adres, Woonplaats).

Het

Hoe je de beste bedrijfsvoering krijgt

De punten die hieronder volgen over bedrijfsvoering lijken erg voor de hand liggend. En toch, in elke organisatie is een onderwerp te vinden dat van toepassing is. De basisregels lijken soms uit het zicht te zijn verdwenen. Met gevolgen voor de hele organisatie.

“Vergeet de basis en je bent veroordeeld om keer op keer opnieuw te moeten leren.”

1. Bedenk wat de taak en functie van bedrijfsvoering is

En dat is, vrijwel altijd, ervoor zorgen dat de organisatie soepel en efficiënt datgene kan doen waarvoor het bedoeld is.

2. Houd rekening met externe eisen

Welke verantwoording wordt door externe

Leiderschap in de zorg

Goed leiderschap in de zorg is een geweldige uitdaging. Voor een toekomst waarbij goede kwaliteit en toegankelijkheid voor iedereen mogelijk is.

Uit enkele recente berichten:
    • de zorgkosten blijven stijgen
    • het wordt steeds moeilijker zorgpersoneel te vinden
    • de zorg blijft achter met ICT

Zorgkosten blijven stijgen

Zorg lijkt, zoals het er nu uitziet, in de toekomst onbetaalbaar te worden.

Zorg in Nederland is goed. En duur.

De zorg in Nederland behoort in vergelijking met andere landen in Europa tot de duurste. En de beste.

Samenwerking in teams verbeteren

Hoe kan samenwerking in teams worden verbeterd? Wat kun je doen om de samenwerking te verbeteren als je niet de baas bent?

Allereerst: wat zijn signalen van een gebrekkige samenwerking. Wanneer zijn er kansen voor verbetering?

Naast indicaties als een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim, een lage productiviteit, effectiviteit en innovatie zijn dit - vroege - signalen die kunnen worden opgemerkt door mensen in organisaties en teams:

Signalen van gebrekkige samenwerking

  • De samenwerking is gering
    • Mensen zijn ontmoedigd omdat inzet en inspanning worden verspild.
    • Iedereen valt terug op

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs