Blog

Prioriteiten bepalen in de organisatie

Hoe bepaal je de belangrijkste prioriteiten? En hoe communiceer je deze in een organisatie waar meer mensen werken? Wat kan helpen?

Hoe bepaal je de belangrijkste prioriteiten?

Er zijn verschillende manieren waarop organisaties prioriteiten vaststellen.

Doel van de organisatie

Als eerste is er het doel van de organisatie. En wat wil, in het verlengde daarvan, de organisatie op korte of langere termijn bereiken? Waarvoor is de organisatie opgericht? Daarmee, en daardoor wordt het ook mogelijk om, achteraf, vast te stellen wanneer goede en slechte resultaten zijn bereikt.

Als maximale

Oplossingen voor de werkdruk in de zorg

Een onderwerp uit de TV-uitzending van EenVandaag van 29 juni 2021 over hoe we ervoor zorgen dat nieuwe verpleegkundigen niet uitstromen.

Ruim 40% van de verpleegkundingen stopt binnen twee jaar na hun opleiding.

Het onderwerp begint op minuut 15:30.

 

Zwakke en sterke organisaties

Geen enkele organisatie is volmaakt; altijd zijn er sterkere en zwakkere punten. Wat zijn enkele verschillen? Onafhankelijk van de marktomstandigheden of andere externe factoren.

Sterke en zwakke punten in organisaties

Wat zijn interne verschillen, in bedrijfsvoering?

De manier van leidinggeven past

De manier van leidinggeven past bij de omstandigheden en de cultuur van de organisatie en de medewerker. Soms directief, soms coachend. Als het kan in overleg, waarbij informatie gedeeld wordt en inbreng bij onderwerpen gevraagd wordt.

Wat is de belangrijkste prioriteit voor een organisatie?

Welke prioriteiten zijn belangrijk?

Wat zijn de doelen van de organisatie? Uit welke resultaten is af te leiden dat doelen bijgesteld moeten worden? Of prioriteiten?

Of je nu begint aan de kant van de doelen of aan de kant van de resultaten. Na enige tijd wordt het duidelijk. Of doelen komen dichterbij doordat de resulaten er mee in lijn zijn. Of er ontstaat een afwijking tussen beide. Tussen de beide uiteinden is er in meerdere mate een feedbackysteem actief. Dat met behulp van terugrapportages en/of analyse aangeeft of en in hoeverre de gestelde doelen op koers blijven.

Het interpreteren

Ziekteverzuim het hoogst in de zorg

Het CBS geeft aan dat in het eerste kwartaal van 2020 het ziekteverzuim met 5,2 procent het hoogste is van de afgelopen 17 jaar.

In de verschillende bedrijfstakken is het verzuim in de zorg en industrie in dit kwartaal het hoogste met 6,7 procent. Sinds het tweede kwartaal van 2017 heeft de zorg het hoogste ziekteverzuim.

Ziekteverzuim per jaar van 2011 tot en met 2019

Hieronder de tabel vanuit CBS StatLine waarin het verzuim van alle sectoren van de jaren 2011 tot 2019 wordt weergegeven.

Q is de tabel Gezondheids- en welzijnszorg.

Ziekteverzuimpercentage_bedrijfstakken_sbi_2008_en_bedrijfsgrootte

Ziekteverzuim per jaar van 2011 tot en met 2018 voor grote

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs