Blog

Hoe je de beste bedrijfsvoering krijgt

De punten die hieronder volgen over bedrijfsvoering lijken erg voor de hand liggend. En toch, in elke organisatie is een onderwerp te vinden dat van toepassing is. De basisregels lijken soms uit het zicht te zijn verdwenen. Met gevolgen voor de hele organisatie.

“Vergeet de basis en je bent veroordeeld om keer op keer opnieuw te moeten leren.”

1. Bedenk wat de taak en functie van bedrijfsvoering is

En dat is, vrijwel altijd, ervoor zorgen dat de organisatie soepel en efficiënt datgene kan doen waarvoor het bedoeld is.

2. Houd rekening met externe eisen

Welke verantwoording wordt door externe

Leiderschap in de zorg

Goed leiderschap in de zorg is een geweldige uitdaging. Voor een toekomst waarbij goede kwaliteit en toegankelijkheid voor iedereen mogelijk is.

Uit enkele recente berichten:
    • de zorgkosten blijven stijgen
    • het wordt steeds moeilijker zorgpersoneel te vinden
    • de zorg blijft achter met ICT

Zorgkosten blijven stijgen

Zorg lijkt, zoals het er nu uitziet, in de toekomst onbetaalbaar te worden.

Zorg in Nederland is goed. En duur.

De zorg in Nederland behoort in vergelijking met andere landen in Europa tot de duurste. En de beste.

Samenwerking in teams verbeteren

Hoe kan samenwerking in teams worden verbeterd? Wat kun je doen om de samenwerking te verbeteren als je niet de baas bent?

Allereerst: wat zijn signalen van een gebrekkige samenwerking. Wanneer zijn er kansen voor verbetering?

Naast indicaties als een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim, een lage productiviteit, effectiviteit en innovatie zijn dit - vroege - signalen die kunnen worden opgemerkt door mensen in organisaties en teams:

Signalen van gebrekkige samenwerking

 • De samenwerking is gering
  • Mensen zijn ontmoedigd omdat inzet en inspanning worden verspild.
  • Iedereen valt terug op

Hoe krijg je de beste bedrijfstraining?

Hoe krijg je als organisatie de beste bedrijfstraining?

Enkele aandachtspunten, niet in een bepaalde volgorde, of volledig:

 • Waar heeft de organisatie de meeste behoefte aan?
  • Wat zijn nieuwe, blijvende ontwikkelingen in de markt en maatschappij waar de organisatie iets mee kan of wil doen?
 • Wat is de doelstelling van de organisatie en welke training past daar bij?
 • Wat wil de organisatie op lange en korte termijn bereiken?
  • Zijn er knelpunten in de organisatie?
  • Wat kan er beter?
  • Wat is nu het belangrijkste?
  • Zijn er (nieuwe) kansen voor de organisatie? Of bedreigingen?

Checklists voor bedrijven

Hoe krijg je iets goed? Op een continue manier? Door gebruik te maken van checklists. Een checklist minimaliseert de kans op fouten.

Een goede checklist is precies, efficiënt, gemakkelijk te gebruiken - ook in moeilijke omstandigheden-, schrijft niet alles in elke omstandigheden voor, en voorziet in geheugensteuntjes van allleen de kritische en belangrijkste stappen. De kracht van een checklist is beperkt.

Een slechte checklist is vaag, niet precies, te lang, moeilijk te gebruiken, onpraktisch en schrijft iedere stap voor.

Verschillende redenen voor het gebruik van een checklist:

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs