Het aantal zelfstandigen en zzp'ers in Nederland in 2015

 

Dit jaar artikelen over marketing. Met een verslag van geslaagde en minder geslaagde marketing acties.

Het doel

Allereerst het doel. Voor mij werkt het het beste om eerst het einddoel vast te stellen en vanaf daar terug te werken.

Bepaal hoeveel verkopen ik nodig heb om mijn doel te halen

Doel: 1.000 gerealiseerde verkopen cursus en handleiding GnuCash in het jaar 2015.

Het doel moet uitdagend en niet te laag zijn. Het is een risico om een doel publiek te maken. Het kan hopeloos falen, maar dat is ook wel het spannende. Er wordt gezegd dat het de beste manier is om een doel te verwezenlijken. Alleen al het publiek maken helpt om het doel te bereiken. Klinkt logisch. Daar staat het dus.

Marketing vind ik leuk, maar moeilijk. Het publiceren dient dus ook voor mezelf als stok achter de deur.

Achtergrond idee en product

Ik ben zelf gestuit op GnuCash. Na het schrijven van een review over het programma kreeg ik contact met een ondernemer die van plan was met GnuCash te gaan werken. Vanwege die opdracht heb ik me er verder in verdiept. Het blijkt goede, degelijk, gebruiksvriendelijke open source software. Dat als open source programma internationaal actief wordt ontwikkeld.

De beste en goedkoopste oplossing die ik zelf heb gevonden om op een degelijke en gemakkelijke manier de boekhouding zelf makkelijk te kunnen bijhouden in een kleine onderneming.

Daarbij zag ik dat er enkele struikelblokken zijn voor Nederlandse ondernemers zonder boekhoudkennis. Waar ik zelf, hoewel boekhouden een studie onderdeel was en in de praktijk ervaring heb opgedaan, ook moest puzzelen hoe je GnuCash in de Nederlandse situatie het beste kon inrichten. Uiteindelijk was de oplossing, door het toepassen van de ooit onderwezen boekhoudprincipes, meestal eenvoudiger en fraaier dan in eerste instantie mogelijk leek.

(Hoewel boekhouden geen hobby van mij is, is weet ik dat je met een nette en goed ingericht boekhouding een veel beter inzicht hebt in je bedrijf. Dat die kennis zich uitbetaalt. Buiten dat het verplicht is om een boekhouding te voeren. Het is de uitdaging om het zo efficiënt mogelijk te doen. Zodat het de minst mogelijke tijd kost.)

Het boekhoudprogramma GnuCash is niet heel erg bekend in Nederland. Komt dat omdat mensen het wel geprobeerd hebben in het verleden, maar tegen hindernissen zijn opgelopen?

Ik denk het en dat was en is de aanname. Om die reden is de cursus geschreven.

Een handleiding voor het gebruik door het MKB in Nederland was er nog niet. De handleiding is online gepubliceerd om daarmee na te gaan of er belangstelling is en hoeveel en om deze verder te kunnen verbeteren.

De cursus is specifiek geschreven voor ondernemers met een eenmanszaak in de dienstverlening die alleen in Nederland zaken doen. Voor anderen zijn er teveel andere specifieke boekhoudomstandigheden en fiscale regels om rekening mee te houden.

Na een kort onderzoek leek die groep voldoende groot. Misschien zelfs te groot?

Nu, ongeveer driekwart jaar na de publicatie voorziet het in een behoefte, maar het aantal Nederlandse (zakelijke) gebruikers kan veel groter zijn, denk ik. Er is betere marketing nodig voor GnuCash.

Bedenkingen: niet iedere ondernemer wil zich verdiepen in de boekhouding, ziet daar het belang van in, of heeft op dit moment tijd om zich verdiepen in financiën.

Beoogde doelgroep

Zelfstandige ondernemers en zzp 'ers die:

  • vanuit Excel of ander rekenblad overstappen naar een betere oplossing

  • die meer over boekhouden willen leren

  • willen overstappen vanuit een betaalde (online) pakket naar een offline, een meer flexibelere of goedkopere boekhoudoplossing zonder maandelijks terugkerende kosten.

Aannames marktgegevens

Er zijn 1 miljoen ondernemers in Nederland. Elk jaar starten er 100 tot 120 duizend mensen een bedrijf waarvan 90 % als zzp.

Gezien de alom genoemde cijfers van 1 miljoen zelfstandigen en zzp 'ers zou het doel van 1.000 verkopen in een jaar niet moeilijk te behalen moeten zijn. Elke ondernemer moet boekhouden. Tegelijkertijd lijkt het wel een grote opgave omdat de concurrentie in boekhoudpakketten groot is.

De genoemde aantallen komen allerlei berichten en kranten voor. Maar soms worden ook andere getallen genoemd en hoe is de zzp en zelfstandigen markt samengesteld en hoe divers is deze markt? Als eerste een controle van de aantallen zelfstandigen en zzp'ers met beschikbare onderzoeksgegevens.

Volgende stappen

In de volgende artikelen een online analyse van de markt. Gevolgd door een concurrentie onderzoek. Wat is bij anderen uniek en hoe komen ze aan nieuwe klanten? Ligt er ergens een goede kans? En na het bepalen van een strategie, waar en hoe vind ik de beoogde doelgroep en klanten. Wat werkt het beste in marketing? Wat sluit het beste aan?

Marktonderzoek zelfstandigen en zzp'ers

Doel: aannames aantallen zelfstandigen en zzp' ers in Nederland controleren en meer gedetailleerde informatie verzamelen.

Onderzoek

Het meest recente en uitgebreide onderzoek dat ik heb gevonden is een rapport van het CBS: Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland. Door op de link te klikken wordt het rapport als pdf gedownload.

Het is gemaakt in opdracht van de overheid die zich afvraagt of de regelgeving moet worden aangepast. Bijvoorbeeld omdat de belastingvoordelen voor zelfstandige ondernemers de schatkist te veel geld kost. Of dat er juist beleidsaanpassingen nodig zijn om de groei te versterken.

Gegevens uit gepubliceerde onderzoek

Bron CBS rapport: Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, publicatie datum 1 december 2014:

Aantal zzp'ers:

Gegevens van het 2e kwartaal 2014:

ZZP – eigen arbeid: 625 duizend

ZZP – producten: 182 duizend

Totaal: 807 duizend.

De zzp’ers – eigen arbeid werkten het vaakst in de specialistische zakelijke dienstverlening, bouw en gezondheidszorg. Dit is de groep die werkzaamheden doet die in principe ook in loondienst hadden kunnen worden uitgevoerd.

Aantal eenmanszaken

Op 1 januari 2013 waren er 1,4 miljoen bedrijven in Nederland waarvan 60 % met de rechtsvorm van de eenmanszaak: 840 duizend.

In 2012 had negen op tien eenmanszaken geen personeel in dienst heeft. Als je dit percentage toepast op het aantal bedrijven op 1 januari 2013 is het aantal zzp' ers met een eenmanszaak: 756 duizend.

Afwijkingen

Ook omdat de genoemde cijfers uit de gevonden onderzoeken soms onderling net lijken af te wijken heeft het wat langer geduurd om dit artikel te publiceren.

De afwijking komt door metingen op andere tijdstippen en het verschil in definities uit verschillende bronnen zoals bij de gegevens van de Belastingdienst het meetellen van resultaatgenieters (fiscaal: resultaat uit overige werkzaamheden) als zzp en het meetellen van andere rechtsvormen als maatschap, VOF, CV's en BV's zonder personeel (bij BV's komen zzp'ers het minst vaak voor). Ook zijn er personen met meer dan één bedrijf.

Informatie van het CBS via Statline:

Aantal starters als zzp

Aantal starters als zzp in 2013: 207 duizend.

Instroom en uitstroom in zelfstandigen zonder personeel

In 2013 zijn er 207 duizend personen gestart als zzp’er. Opvallend is dat een groot deel van de nieuwe instroom, in 2013 maar liefst 37 procent, niet meer dan 12 uur per week werkt.

Er stopten in 2013 bijna 130 duizend zzp’ers. Net als de instroom nam ook de uitstroom de afgelopen jaren toe. Echter, omdat het aantal starters op jaarbasis steeds groter is dan het aantal stoppers, neemt het aantal zzp’ers toe. De zzp’ers die stoppen zijn veelal nog maar kort actief, ruim 20 procent was nog geen jaar zzp’er). De uitstroom bestaat voor 38 procent uit personen die voor minder dan 12 uur per week actief waren als zzp’er.

Eigen conclusies

Het aantal ZZP 'ers blijft groeien

Het aantal zelfstandige ondernemers is de afgelopen jaren gestegen. Van 330 duizend in 1996 naar 807 duizend in het tweede kwartaal van 2014. Dat is een gemiddelde jaarlijkse groei van iets meer dan 5 % gedurende deze 18 jaar. De groei zet ook de laatste jaren door.

Aannames en inschatting op basis van de verzamelde gegevens

Deze cijfers gebruik ik om de volgende aannames te doen voor de potentiële markt voor het boekhoudprogramma GnuCash.

Met een aanpassing met een inschattingspercentage dat niet iedereen zelf wil leren boekhouden. Er wordt wel gezegd dat 10 % van de mensen bereid is nieuwe dingen te leren. En dat het voor andere bedrijven en ZZP niet het geschikte boekhoudprogramma is. En het veronderstelde gegeven dat ondernemers niet snel wisselen van boekhouder en boekhoudpakket. Hoewel dat betrekkelijk eenvoudig en goed kan (soms met wat deskundige ondersteuning).

Maar dat er wel een aantal is die meer wil of moet weten over de financiën vanwege het budget of omdat het simpelweg goedkoop is, sneller werkt dan met een boekhouder, of omdat je er een betere ondernemer door wordt.

Inschatting in cijfers:

ZZP – eigen arbeid: 625,000 x 10 % = 62.500

ZZP – producten: 182,000 x 5 % = 9.100

Totaal 71.600

Plus; aantal starters per jaar 200.000 x 40 % = 80.000

totaal marktgrootte met een voorzichtige inschatting: 151.600

Voldoende marktgrootte?

Ja, op grond van deze cijfers is de markt groot genoeg. Misschien blijkt uit verdere experimenten en onderzoek of en hoe deze effectief verder verkleind kan worden en daardoor beter gevonden en bereikbaar is.

Doel en doelgroep handhaven?

Een doel van 1.000 verkopen dit jaar kan gehandhaafd blijven op grond van de marktgegevens. Evenals de in het begin genoemde doelgroep.

Categorie: 

Reactie toevoegen