Hoe krijg je de beste bedrijfstraining?

 
Team Oracle Americas_cup

Hoe krijg je als organisatie de beste bedrijfstraining?

Enkele aandachtspunten, niet in een bepaalde volgorde, of volledig:

 • Waar heeft de organisatie de meeste behoefte aan?
  • Wat zijn nieuwe, blijvende ontwikkelingen in de markt en maatschappij waar de organisatie iets mee kan of wil doen?
 • Wat is de doelstelling van de organisatie en welke training past daar bij?
 • Wat wil de organisatie op lange en korte termijn bereiken?
  • Zijn er knelpunten in de organisatie?
  • Wat kan er beter?
  • Wat is nu het belangrijkste?
  • Zijn er (nieuwe) kansen voor de organisatie? Of bedreigingen?
 • Zijn er (nieuwe) eisen waaraan de organisatie moet voldoen?
 • Zijn er evaluaties beschikbaar die wijzen in een bepaalde richting voor passende trainingen?
 • Welke training, en aan welke medewerkers, is het meest effectief?
 • Is er voldoende eenheid in de organisatie?
  • Is er een voldoende gemeenschappelijk gedragen cultuur in de organisatie?
  • Zijn er incidenten die wijzen in een bepaalde gewenste, of ongewenste richting van gedrag binnen de organisatie?
 • Is er een grote, vermijdbare kostenpost in de organisatie die geëlimineerd kan worden?
 • Welke training willen medewerkers?
  • Welke vragen komen vaak terug?
 • Welke eisen worden aan medewerkers gesteld?
  • Hoe goed zijn medewerkers nu gekwalificeerd?
  • Zijn er verplichte scholingseisen om een bepaalde functie of taak te mogen uitvoeren?
  • Voldoet iedereen aan deze scholingseisen?
  • Zo nee, kunnen medewerkers worden bijgeschoold? En op welke manier?
 • Welke training heeft in het verleden goed gewerkt? Zou deze nu ook nog werken?
 • Welke feedback geven klanten?
  • Wat zijn de wensen van klanten?
 • Hoeveel tijd is er beschikbaar voor trainingen? Hoe lang kunnen mensen gemist worden op de werkvloer?
 • Is er een inschatting te maken van het rendement dat de training oplevert?
 • Wanneer is een training functioneel?
 • Wanneer is een training niet functioneel?
 • Is het handig om een jaarlijks budget vast te stellen voor trainingen?
 • Is het raadzaam het jaarlijkse budget voor trainingen te heroverwegen?
Categorie: 

Reactie toevoegen