Informatie en databases

 
Simpel voorbeeld NAW database-ontwerp

Veel informatie wordt systematisch in databases opgeslagen. Enig basisbegrip van databases in een bedrijf en organisatie komt al snel van pas.

Of het nu gaat gaat om een informatiesysteem die de organisatie gebruikt zoals een boekhouding, een klantendossier of een website. Er is een grote kans dat dat bij alle drie de informatie is opgeslagen in een database.

Ontwerp database

Dit is een belangrijk proces. In een eenvoudige vorm kan informatie in één tabel worden opgeslagen in horizontale rijen, vertikale kolomkoppen en velden. Een voorbeeld is een NAW-bestand (Naam, Adres, Woonplaats).

Het wordt ingewikkelder als meer informatie wordt verzameld. Al snel blijkt het niet meer mogelijk informatie overzichtelijk in één tabel op te slaan. Bijvoorbeeld als in bovenstaande tabel gekochte producten worden toegevoegd. Sommige mensen kopen één product, andere meer. Het lukt niet meer om specifieke producteigenschappen overzichtelijk in één tabel weer te geven.

De oplossing is dan ook het creëren van een nieuwe tabel met producteigenschappen.

Door deze met unieke identificaties (id) met elkaar te verbinden kan informatie uit beide tabellen door middel van queries worden opgevraagd. Dit principe kan uitgebreid worden met een groot aantal tabellen.

Om een uitgebreide database te maken is het van groot belang de tabellen goed te ontwerpen. Elk veld wordt uniek, dat wil zeggen één keer vastgelegd.

Hiervoor wordt een normalisatieproces doorlopen.

Informatie opvragen met queries

Als de database klaar is kan door middel van het gebruik van database-ontwerp door middel van queries relevante informatie  opgevraagd en gecombineerd worden.

Met queries kunnen standaardrapporten en specifieke vragen worden ingesteld, gemaakt en aangepast worden.

Meerdere databases combineren

Afhankelijk van de gebruikte systemen is dat bijvoorbeeld via (gevorderde) kennis van een rekenbladprogramma als Excel mogelijk.

Of met apart daarvoor gebouwde systemen.

Aandachtspunt bij het laatste is bijvoorbeeld wat er gebeurt als er iets verandert in de basissystemen zoals een update of upgrade. Werken daarna nog alle queries zoals bedoeld was?

Categorie: 

Reactie toevoegen