Prioriteiten bepalen in de organisatie

 
Ierland

Hoe bepaal je de belangrijkste prioriteiten? En hoe communiceer je deze in een organisatie waar meer mensen werken? Wat kan helpen?

Hoe bepaal je de belangrijkste prioriteiten?

Er zijn verschillende manieren waarop organisaties prioriteiten vaststellen.

Doel van de organisatie

Als eerste is er het doel van de organisatie. En wat wil, in het verlengde daarvan, de organisatie op korte of langere termijn bereiken? Waarvoor is de organisatie opgericht? Daarmee, en daardoor wordt het ook mogelijk om, achteraf, vast te stellen wanneer goede en slechte resultaten zijn bereikt.

Als maximale winstgevendheid het doel van een bedrijf is, kan worden nagegaan of dat bereikt is. Waarbij aansluitend kan worden aangegeven wat maximale winstgevendheid precies inhoudt. Gaat het om een absoluut bedrag? Of in verhouding tot anderen? Of gelden andere criteria? Nu wordt het ingewikkelder.

Meerdere doelen?

Vaker blijken er tegelijkertijd meerdere doelen te zijn. En gelden er randvoorwaarden voor ondernemingen en organisaties. Het bedrijf wil bijvoorbeeld ook bijdragen aan het welzijn van de samenleving, de wet- en regelgeving respecteren, bepaalde (maatschappelijke) normen en waarden hanteren, maatschappelijke doelen nastreven, de belangen van klanten en medewerkers meewegen. Of is, en wordt daartoe verplicht door de overheid of door anderen. Waarbij winstgevend belangrijk blijft en randvoorwaarde is voor het voortbestaan van de onderneming.

Nu is er sprake van een prioriteitenafweging. Wat is op welk moment belangrijk? En hoe en wanneer is de balans in evenwicht?

Doelen die samenhangen

Afhankelijk van de omstandigheden, aard van de werkzaamheden of positionering van het bedrijf kunnen doelen ook onderling afhankelijk zijn. En met elkaar samenhangen.

Om het te verduidelijken met een (fictief) voorbeeld.

Als een bepaalde kledingwinkel naast elkaar precies dezelfde kleding verkopen, tegen exact dezelfde prijzen, kan het verschil in benadering van de klant het enige verschil zijn. De klantbenadering als enige verschil, om onderscheidend te zijn ten opzichte van anderen.

In de ene winkel kan klantvriendelijkheid het uitgangspunt zijn. En bij de ander bijvoorbeeld om klanten zo snel mogelijk te helpen. Beide winkels kunnen mogelijk bestaan, juist door een ander publiek te bedienen. En bij beide doelen kunnen deze onderdeel zijn, of de kern van, een overkoepelende (markt)strategie.

Het zal moeilijk worden als de ene verkoopmedewerker in dezelfde winkel ander gedrag laat zien dan de andere. Klanten kunnen daardoor de strategie niet herkennen. Waardoor de strategie niet kan werken. Als een winkel een strategie heeft gekozen, is het belangrijk om de eenheid van uitvoering te bewaken. Medewerkers hierin trainen en bij het selectiebeleid van nieuwe medewerkers er ook rekening mee te houden kan dat voorkomen.

Hoe is het doel geformuleerd?

Doelen kunnen op verschillende manieren zijn omschreven.

Opnieuw een verduidelijking met een fictief voorbeeld:

In de tijd dat bijvoorbeeld rijtuigen voor paarden werden gemaakt, kan het doel van de onderneming geweest zijn om daarvoor het beste, meest exclusieve rijtuig voor een notabele te maken. Op het moment van overgaan van door paarden getrokken rijtuigen naar motorisch aangedreven voertuigen, zal dat doel op een bepaald moment veranderd zijn of heroverwogen. Door de marktsituatie. Een strategische heroverweging om te kiezen voor het overstappen naar gemotoriseerde voertuigen of kiezen voor het blijven maken van rijtuigen voor paarden, of misschien zelfs om het bedrijf in een andere vorm verder laten gaan.

Dergelijke strategische overwegingen vinden in veel bedrijven of marktsegmenten in een of ander vorm regelmatig plaats. Ingegeven door voortschrijdende technieken of veranderde marktomstandigheden.

Doelen in de praktijk van alledag

In de praktijk blijkt het vaak moeilijk om het uitgangspunt vast te houden. Vanwege allerlei invloeden. De marktsituatie zorgt voor verstoring. Mensen geven allemaal een eigen uitleg aan doelen. Mensen streven ook hun eigen doelen na. Het beleid wordt verschillend uitgevoerd. Het beleid is net te onduidelijk en kan op meerdere manieren worden uitgelegd.

 

Categorie: 

Reactie toevoegen