Wat is de belangrijkste prioriteit voor een organisatie?

 
Roeiboot op de kant

Welke prioriteiten zijn belangrijk?

Wat zijn de doelen van de organisatie? Uit welke resultaten is af te leiden dat doelen bijgesteld moeten worden? Of prioriteiten?

Of je nu begint aan de kant van de doelen of aan de kant van de resultaten. Na enige tijd wordt het duidelijk. Of doelen komen dichterbij doordat de resulaten er mee in lijn zijn. Of er ontstaat een afwijking tussen beide. Tussen de beide uiteinden is er in meerdere mate een feedbackysteem actief. Dat met behulp van terugrapportages en/of analyse aangeeft of en in hoeverre de gestelde doelen op koers blijven.

Het interpreteren van die feedback en analyse kan gaan van eenduidige informatie die niet voor andere uitleg vatbaar is. Het kan ook gaan om interpretaties en doelen die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. En in dat laatste geval is het navenant moeilijker om te bepalen of de koers en doel juist zijn.

Om het te verduidelijken met een simpel voorbeeld: als je op de weg rijdt met een fiets of auto weet je al vrijwel direct als je aan het slingeren slaat en kun je jezelf corigeren. Van de andere kant, als de missie en doel van een organisatie voor meerdere uitleg vatbaar is, of er zijn meerdere doelen, wordt het moeilijker aan te geven of iets goed gaat of verbetering behoeft.

Wat zijn de prioriteiten?

Het belang en de missie en doel van grote organisaties is vrijwel altijd vastgelegd in een missiedocument. Voor de korte- en lange termijn worden hiervan afgeleid de beleidsplannen opgesteld. Als de (markt)omstandigheden veranderen kan dat betekenen dat een doel niet langer haalbaar is. Maar het kan ook zijn dat de missie zo breed is gesteld dat elke afwijking nog binnen de marges van de doelstelling valt. Of in de praktijk is het onmogelijk om de resultaten te vergelijken met de oorspronkelijke plannen. Omdat bijvoorbeeld die informatie niet wordt gemeten. In dit geval ontbreekt een systeem van inzicht tussen plannen en resultaten.

Het is niet altijd duidelijk. Dat kan liggen aan de doelen, de prioriteiten en ook aan de manier van evalueren. Of zelfs aan de bedrijfscultuur. Wat op papier duidelijk is, is in de praktijk anders. Of niet realistisch.

Wat te doen?

Elke organisatie is uniek. Er is dan ook niet een oplossing die altijd werkt, In alle situaties. Toch zijn er wel algemene uitgangspunten. Als het kan zorg er dan voor dat doelen en resultaten in dezelfde eenheden gemeten en gevolgd kunnen worden. Dat het mogelijk is om de doelen en resultaten op een transparante manier te volgen.

Pas aan als de gewenste resultaten uitblijven

Als de resultaten uitblijven probeer en onderzoek of er andere manieren zijn om dat doel te bereiken. Of is het nodig om het doel zelf bij te stellen? Een voorbeeld kan zijn dat een bedrijf met een hoog, werkgerelateerd, ziekteverzuim te maken heeft. Een oplossing is om de werkomgeving aan te passen. Als eerste idee kan gedacht worden dat het werk veiliger moet worden. Als blijkt dat daarmee het verzuim niet lager wordt kan opnieuw onderzocht worden wat kan werken. En een inschatting gemaakt worden wat het beste in die situatie past. Is meer drang en dwang nodig voor de werknemers? Kan het helpen de medewerkers meer vaardigheden te bieden door een cursus aan te bieden. En welk onderwerp en welk effect, en hoe meetbaar zullen de resultaten van de training zijn. Of is in dit geval een training van de leidinggevenden beter. Of is het werken aan de bedrijfscultuur. Of is een hoog ziekteverzuim niet een probleem? Zijn resultaten in overeenstemming met de bedrijfsdoelstellingen en missie?

Welke actie of maatregel ook gekozen wordt, van belang is van te voren na te gaan welk effect beoogd wordt. Is dat effect meetbaar? En is dat wel of niet van doorslaggeven belang. Of zijn andere doelen (ook) belangrijk. Voor de lange- en korte termijn.

 

 

 

Categorie: 

Reactie toevoegen