Ziekteverzuim het hoogst in de zorg

 
Oma en kleindochter

Het CBS geeft aan dat in het eerste kwartaal van 2020 het ziekteverzuim met 5,2 procent het hoogste is van de afgelopen 17 jaar.

In de verschillende bedrijfstakken is het verzuim in de zorg en industrie in dit kwartaal het hoogste met 6,7 procent. Sinds het tweede kwartaal van 2017 heeft de zorg het hoogste ziekteverzuim.

Ziekteverzuim per jaar van 2011 tot en met 2019

Hieronder de tabel vanuit CBS StatLine waarin het verzuim van alle sectoren van de jaren 2011 tot 2019 wordt weergegeven.

Q is de tabel Gezondheids- en welzijnszorg.

Ziekteverzuimpercentage_bedrijfstakken_sbi_2008_en_bedrijfsgrootte

Ziekteverzuim per jaar van 2011 tot en met 2018 voor grote zorgorganisaties

Hieronder een verdere specificatie voor de zorg met een tabel op basis van gegevens van alle zorgorganisaties met meer dan 1000 fte in 2018. Met de spreiding tussen hoog en laag verzuim. Van 2011 tot 2018 (voor het jaar 2019 zijn de gegevens nog niet beschikbaar).

Toelichting:

Org rangnr 1 tot en met 5 zijn de organisatie met het laagste verzuim.

Org rangnr 6 tot en 10 zijn de organisaties met het hoogste verzuim.

Zorgorganisaties met hoog en laag ziekteverzuim 2018.png

Omdat het alle verschillende zorgsectoren betreft, en organisaties uit diverse sectoren hoog en laag ziekteverzuim scoren, lijkt het er op dat er kansen zijn voor zorgorganisaties met een hoog ziekteverzuim. Om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het verzuim omlaag te krijgen. Welke ideeën kunnen overgenomen worden van anderen? Wat past bij de eigen organisatie? Wat kan zelfs noodzaak worden als het personeelstekort verder toeneemt?

En voor de hele zorgsector, welke maatregelen zijn nodig om de werkdruk omlaag te brengen? In de organisatie zelf kan aanvullend onderzoek aangeven of er een duidelijk onderscheid wordt herkend. Welke taken of functies zijn zwaar en leiden tot een hoog verzuim? Welke achterliggende oorzaken zijn bekend? Zijn andere factoren doorslaggevend? Heeft het ziekteverzuim de juiste prioriteit, of is het een gevolg van (onbedoelde) andere prioriteiten? Gelden de overwegingen van toen nog steeds? Zijn er mogelijkheden die nog niet zijn verkend?

(foto Pexels.com)

Categorie: 

Reactie toevoegen