Zwakke en sterke organisaties

 
Dolomieten

Geen enkele organisatie is volmaakt; altijd zijn er sterkere en zwakkere punten. Wat zijn enkele verschillen? Onafhankelijk van de marktomstandigheden of andere externe factoren.

Sterke en zwakke punten in organisaties

Wat zijn interne verschillen, in bedrijfsvoering?

De manier van leidinggeven past

De manier van leidinggeven past bij de omstandigheden en de cultuur van de organisatie en de medewerker. Soms directief, soms coachend. Als het kan in overleg, waarbij informatie gedeeld wordt en inbreng bij onderwerpen gevraagd wordt. Waarbij ruimte is, en rekening wordt gehouden met individuele voorkeuren. Geïnformeerd en geluisterd wordt. De aanwezige kennis en ervaring wordt meegewogen. Gecommuniceerd wordt waarom in deze situatie dit besluit is of wordt genomen. Waarbij doelen van de organisatie leidend zijn. En besluiten voor iedereen duidelijk zijn.

Regels zijn duidelijk

Iedereen kent de spelregels en weet hoe er met situaties wordt omgegaan. Voor belangrijke, mogelijke conflictsitaties met klanten, medewerkers of andere situaties zijn richtlijnen ontwikkeld over hoe de organisatie wil handelen. En wat de medewerker kan doen, en waar en hoe advies beschikbaar is voor moeilijke vraagstukken of dilemma's. Op basis van actuele situatie worden wanneer nodig instructies of adviezen aangepast. En besproken.

Die onderwerpen kunnen uiteen lopen van het op een goede manier omgaan met geschenken tot het maken van deals met bedrijven in andere landen waar andere normen en waarden gelden.

Iedereen wordt met respect behandeld

Medewerkers worden als volwaardig gezien en tegemoet getreden.

Samenwerking

Goede samenwerking is en blijft steeds een aandachtspunt. Dit kan een organisatie steeds sterker maken, of steeds verder verzwakken.

Ontwikkeling van kennis en vaardigheden

In een toenemende kenniseconomie is het van belang dat iedere medewerker de kans krijgt om zich bij te scholen, of verder te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen. Ook om als organisatie competatief te blijven.

Transparant

Sterke organisaties zijn transparant.

Werken soepel

Bij zwakke organisaties volgt het ene probleem na het andere. Bij sterke organisaties loopt alles soepel en worden problemen constructief opgelost.

Wij zij denken

Wij zij denken komt in sterke organisaties minder voor. Iedereen werkt aan hetzelfde doel.

Zelfreingend en zelfkritisch vermogen

Er wordt op een positieve, constructieve manier gewerkt om steeds beter te worden.

Illusies in stand houden

In zwakke organisaties kunnen illusies langer in stand blijven. Onderzoek en feiten zijn veel minder een basis. En dat kan soms verrrassend lang duren. Zaken worden positiever uitgelegd, gedraaid, van een uitleg voorzien. Sterke organisaties toetsen aan de werkelijkheid en proberen zo goed mogelijk met maatregelen en processen de meest waarschijnlijke en veel gemaakte fouten te voorkomen.

Macht

In zwakke organisaties baseren leidinggevenden zich meer op machtsposities. Maken meer gebruik van plicht, drang en dwang om medewerkers aan te sturen. De hiërarchische verhoudingen zijn bepalender voor besluiten en uitvoering van beleid. Beleidsplannen kunnen zorgvuldig zijn, maar er is vaak een groter verschil met de uitvoering in de dagelijkse praktijk.

Integer

Sterke organisaties letten op de integriteit. Corrigeren, passen aan en grijpen hierop hard in als dingen fout lopen.

Leiderschapslessen

Wendbaar, bestendig, en voorbereid

Hoe meer elementen van de sterke organisaties voorkomen, hoe wendbaarder, bestendiger en meer voorbereid de organisatie is op externe veranderingen en uitdagingen.

Strategiën

Voor medewerkers

Bedenk of je in een sterke of zwakke organisatie werkt. Zijn er elementen van een zwakke organisatie aanwezig, zoek overleg met directe collega's en medewerkers die je vertrouwt. Verken verschillende manieren hoe je zonder risico zaken bespreekbaar kunt maken. Of verken hoe je de organisatie nog sterker kunt maken.

Voor organisaties

Over waardering

(bron: Gary Chapman & Paul White - De 5 talen van waardering op het werk)

...  We weten allemaal dat geen enkele organisatie volmaakt is; ze hebben allemaal hun eigen sterke en zwakke punten. Maar we hebben gezien dat er goede dingen gebeuren wanneer de leden van een organisatie waardering uiten op een manier die hun personeelsleden aanpreekt:

  • relaties tussen leidinggevenden en werknemers, en tussen collega's verbeteren;
  • laksheid en afwezigheid nemen af;
  • personeelsleden zijn minder geïrriteerd en lichtgeraakt;
  • goede personeelsleden (inclusief vrijwilligers) blijven langer bij de organisatie;
  • klanttevredenheid neemt toe;
  • werknemers (en managers) melden dat de werkplek een betere omgeving wordt.

...

 

Categorie: 

Reactie toevoegen