Blog

Hoe krijg je de beste bedrijfstraining?

Hoe krijg je als organisatie de beste bedrijfstraining?

Enkele aandachtspunten, niet in een bepaalde volgorde, of volledig:

 • Waar heeft de organisatie de meeste behoefte aan?
  • Wat zijn nieuwe, blijvende ontwikkelingen in de markt en maatschappij waar de organisatie iets mee kan of wil doen?
 • Wat is de doelstelling van de organisatie en welke training past daar bij?
 • Wat wil de organisatie op lange en korte termijn bereiken?
  • Zijn er knelpunten in de organisatie?
  • Wat kan er beter?
  • Wat is nu het belangrijkste?
  • Zijn er (nieuwe) kansen voor de organisatie? Of bedreigingen?

Checklists voor bedrijven

Hoe krijg je iets goed? Op een continue manier? Door gebruik te maken van checklists. Een checklist minimaliseert de kans op fouten.

Een goede checklist is precies, efficiënt, gemakkelijk te gebruiken - ook in moeilijke omstandigheden-, schrijft niet alles in elke omstandigheden voor, en voorziet in geheugensteuntjes van allleen de kritische en belangrijkste stappen. De kracht van een checklist is beperkt.

Een slechte checklist is vaag, niet precies, te lang, moeilijk te gebruiken, onpraktisch en schrijft iedere stap voor.

Verschillende redenen voor het gebruik van een checklist:

Feedback krijgen en geven

We zwemmen in een oceaan van feedback.

Dit is de beginzin van het boek Feedback is een cadeautje (zelfs als het ongevraagd, onduidelijk en onterecht is en je er echt even geen zin in hebt) van Douglas Stone & Sheila Heen uit 2014.

Het kan zinvol zijn managers te leren feedback te geven. De schrijvers ontdekten echter al snel dat de nadruk moet liggen op de ontvanger van de feedback. Een bekwaam gegeven boodschap heeft niet veel nut als de ontvanger de feedback niet kan of wil verwerken.

In de Verenigde Staten krijgt iedere scholier jaarlijks maar liefst 3000 taken, papers en repetities terug.

Leidinggeven en samenwerken

Uitdagingen voor leidinggeven.

Hiërarchie is uit, overleg is in

Veel managementdenken concentreert zich op manieren om managers te helpen effectiever met ondergeschikten om te gaan.

Maar, steeds meer geldt, voor zowel hoger- als middenmanagement, dat samenwerking en medewerking nodig is van anderen waarover men geen formele autoriteit heeft.

Uit onderzoek blijkt dat managers nu tot soms de helft van hun tijd besteden aan het onderhouden van deze relaties en contacten. Denk bijvoorbeeld aan doorgebrachte tijd met klanten en leveranciers.

Wie heeft training nodig?

Het gebeurt wel eens dat een medewerker niet de waarde van training inziet: 'Ik heb jaren ervaring in mijn beroep, heb alles gezien, dus ik denk niet dat iemand mij nog iets kan leren.'

Persoonlijk denk ik dat dit een van de grootste valkuilen is voor een medewerker. Of zelfs voor een totale organisatie. Het helpt de loopbaan van de werknemer niet. En kan het voortbestaan van de onderneming bedreigen. Ervaring is belangrijk, maar het is niet voldoende.

Er zijn veel studies waarin gevonden wordt dat met het toenemen van de ervaring, de vaardigheden van mensen afneemt.

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs