Blog

Leiderschap in de zorg

Goed leiderschap in de zorg is een geweldige uitdaging. Voor een toekomst waarbij goede kwaliteit en toegankelijkheid voor iedereen mogelijk is.

Uit enkele recente berichten:
    • de zorgkosten blijven stijgen
    • het wordt steeds moeilijker zorgpersoneel te vinden
    • de zorg blijft achter met ICT

Zorgkosten blijven stijgen

Zorg lijkt, zoals het er nu uitziet, in de toekomst onbetaalbaar te worden.

Zorg in Nederland is goed. En duur.

De zorg in Nederland behoort in vergelijking met andere landen in Europa tot de duurste. En de beste.

Samenwerking in teams verbeteren

Hoe kan samenwerking in teams worden verbeterd? Wat kun je doen om de samenwerking te verbeteren als je niet de baas bent?

Allereerst: wat zijn signalen van een gebrekkige samenwerking. Wanneer zijn er kansen voor verbetering?

Naast indicaties als een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim, een lage productiviteit, effectiviteit en innovatie zijn dit - vroege - signalen die kunnen worden opgemerkt door mensen in organisaties en teams:

Signalen van gebrekkige samenwerking

 • De samenwerking is gering
  • Mensen zijn ontmoedigd omdat inzet en inspanning worden verspild.
  • Iedereen valt terug op

Hoe krijg je de beste bedrijfstraining?

Hoe krijg je als organisatie de beste bedrijfstraining?

Enkele aandachtspunten, niet in een bepaalde volgorde, of volledig:

 • Waar heeft de organisatie de meeste behoefte aan?
  • Wat zijn nieuwe, blijvende ontwikkelingen in de markt en maatschappij waar de organisatie iets mee kan of wil doen?
 • Wat is de doelstelling van de organisatie en welke training past daar bij?
 • Wat wil de organisatie op lange en korte termijn bereiken?
  • Zijn er knelpunten in de organisatie?
  • Wat kan er beter?
  • Wat is nu het belangrijkste?
  • Zijn er (nieuwe) kansen voor de organisatie? Of bedreigingen?

Checklists voor bedrijven

Hoe krijg je iets goed? Op een continue manier? Door gebruik te maken van checklists. Een checklist minimaliseert de kans op fouten.

Een goede checklist is precies, efficiënt, gemakkelijk te gebruiken - ook in moeilijke omstandigheden-, schrijft niet alles in elke omstandigheden voor, en voorziet in geheugensteuntjes van allleen de kritische en belangrijkste stappen. De kracht van een checklist is beperkt.

Een slechte checklist is vaag, niet precies, te lang, moeilijk te gebruiken, onpraktisch en schrijft iedere stap voor.

Verschillende redenen voor het gebruik van een checklist:

Feedback krijgen en geven

We zwemmen in een oceaan van feedback.

Dit is de beginzin van het boek Feedback is een cadeautje (zelfs als het ongevraagd, onduidelijk en onterecht is en je er echt even geen zin in hebt) van Douglas Stone & Sheila Heen uit 2014.

Het kan zinvol zijn managers te leren feedback te geven. De schrijvers ontdekten echter al snel dat de nadruk moet liggen op de ontvanger van de feedback. Een bekwaam gegeven boodschap heeft niet veel nut als de ontvanger de feedback niet kan of wil verwerken.

In de Verenigde Staten krijgt iedere scholier jaarlijks maar liefst 3000 taken, papers en repetities terug.

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs