Blog

7 kostbare misverstanden over bedrijfstraining

Na veel ervaringen en toetsing zijn dit enkele zaken die verkeerd kunnen gaan bij het kiezen van bedrijfstrainingen en trainingen, waardoor een training wel resultaten oplevert, maar niet altijd de gewenste.

1. Geen strategie voor trainingen ontwikkelen

Passen de trainingen bij de doelstelling van de organisaties? Is de visie nog actueel? Voorbeelden van doelstellingen kunnen zijn: continue organisatie verbetering, een aantrekkelijke werkgever willen zijn voor medewerkers, vakkennis op peil houden, kansen bieden aan medewerkers om zich verder te ontwikkelen

2. Training kiezen die niet aan

Zorgaanbieder worden

Hoe word je een zorgaanbieder? Aan welke eisen moet je voldoen?

De laatste jaren verschijnen er meer nieuwe zorgaanbieders. Waar moet je onder andere aan denken als je een zelfstandige zorgaanbieder wilt worden?

Dit is een verkennend artikel en nog onvolledig.

Als eerste zijn de inhoudelijke kwaliteiten van belang,

Bedrijfskundige aspecten

Dit artikel gaat vooral over de bedrijfskundige aspecten en aan verplichtingen waaraan de zorgaanbieder moet voldoen of die gewenst zijn.

Zoals voorafgaat aan elke start van een onderneming, stel een haalbaarheids- en ondernemingsplan op.

Veranderingen nieuwsbrief

Ter informatie:

Na een lange onderbreking wordt de verzending van de nieuwbrief hervat. Op elke 19e van de maand wordt deze nu verstuurd.

In de tussentijd is ook de website verhuisd naar een nieuw adres.

Voorheen ging de nieuwbrief vooral over financiële en bedrijfseconomische onderwerpen.

Nu gaan de artikelen over meer bedrijfskundige onderwerpen en trainingen.

Mocht je je hebben geabonneerd en deze onderwerpen voor jou niet van toepassing zijn, dan kun je na ontvangst van de nieuwsbrief in je e-mailbox hieronder je abonnement naar wens aanpassen.

Matt Ridley over samenwerken

De TED-lezing van auteur Matt Ridley over de kracht van samenwerking in de evolutie.

When ideas have sex | Matt Ridley

Scholing in de Wet Werk en Zekerheid

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 hebben werknemers recht op scholing en werkgevers een scholingsplicht.

Hoe breng je de behoefte aan scholing in kaart?

  1. Stel vast wat de organisatie in de toekomst wil (strategisch) en nodig heeft, bijvoorbeeld het verder automatiseren van de personeelsadministratie.
  2. Bepaal alle competenties en vaardigheden van medewerkers.
  3. De verschillen tussen wat in de (nabije) toekomst nodig is en wat de medewerkers al kunnen, is de opleidingsbehoefte.
  4. Onderzoek aan welke trainingen medewerkers zelf behoefte hebben.
  5. Kies de geschikte

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs