Blog

Jaarrekening analyse en Solvabiliteit

Formule solvabiliteit

De ratio voor de solvabiliteit wordt berekend in de balans. Er worden verschillende formules gebruikt:

  • Eigen Vermogen gedeeld door Totaal Vermogen
  • Vreemd Vermogen gedeeld door Totaal Vermogen
  • Eigen Vermogen gedeeld door Vreemd Vermogen

en ook de reciproken (omgekeerde) van deze kengetallen worden gebruikt.

Solvabiliteit

Solvabiliteit is een kengetal dat een indruk geeft van hoe goed het bedrijf in staat is om aflossingen en rente terug betalen als het bedrijf bij verliezen geliquideerd moet worden.

Een introductie video over GnuCash - boekhoudsoftware

Een Engelstalige introductie video op YouTube over GnuCash, open source, gratis te gebruiken boekhoudsoftware.

Een Nederlandstalige stap voor stap online handleiding over het gebruiken van GnuCash staat op deze website.

YM1h09YUVBE

Hoe begin je een eigen bedrijf?

Het idee

Wat is een goed idee voor je eigen bedrijf?

Een goed idee krijgen is niet zo moeilijk als het het lijkt. De meeste mensen denken dat je helemaal vanaf nul moet beginnen. Wat kan ik doen dat nog nooit eerder is gedaan? Met andere woorden, je denkt dat je het wiel opnieuw moet uitvinden. Maar, een genie zijn, zoals Steve Jobs of Bill Gates, is helemaal niet nodig. De meest eenvoudige vraag die je moet beantwoorden als je voor jezelf wilt beginnen is:

Hoe kan ik iets beter doen? Of
Hoe kan ik iets anders doen dan de manier waarop iedereen het doet?

Hoe kun je het proces beginnen voor

Ondernemingsplan voorbeeld financieel deel

Om een bedrijfsidee te starten is een A4 opstellen de snelste manier. Met het zoeken op Google naar Business Model Canvas kun je snel dergelijke modellen vinden. Daarmee heb je in korte tijd de belangrijkste zaken goed op papier staan.
Veel startende ondernemers hebben ook een uitgebreidere versie van een ondernemingsplan nodig. Bijvoorbeeld voor de bank of andere organisaties als aanvullende financiering nodig is, of als vanuit een uitkeringsinstantie zoals het UWV wordt gestart. Het uitgebreidere plan helpt de instanties om tot een beoordeling van de ondernemingsplannen te komen.

Hoe stel

Begin bij het begin

Over financiën en boekhouden wordt regelmatig stellige beweringen gedaan:

  • Je moet dit jaar nog investeren omdat het dit jaar fiscaal heel gunstig is.
  • Een auto van de zaak is veel gunstiger.
  • De investeringen dit jaar uitstellen is veel gunstiger.

Hoe weet je als ondernemer nu wat je moet doen?

Begin bij het begin.

Soms of vaak zijn de beweringen terecht, maar de vraag is of ze ook voor jouw onderneming gelden. Om dat te kunnen beoordelen moet je de eerst de grote lijnen kennen.

Daarna kun je beoordelen of de detailuitwerkingen ook voor jouw bedrijf gunstig zijn.

Of ongunstig.

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs