Blog

Aandachtspunten fiscale aftrekposten eenmanszaak

Tegen het einde van het jaar is het altijd goed om na te gaan of er nog fiscale regelingen zijn waar je rekening mee kunt houden. Veel voorkomende zijn bij eenmanszaken:

 • Kleine Ondernemingsregeling (KOR) met betrekking tot de BTW.
 • Kleinschaligheidsaftrek met betrekking tot investeringen (KIA)


Raadpleeg de informatie van de Belastingdienst, de website of bijvoorbeeld het jaarlijkse Handboek voor Ondernemers of er meer regelingen zijn die voor jouw van toepassing zijn.

Laat je daarbij niet alleen verleiden door de fiscale aftrekbaarheid.

14 bedrijfseconomische quizvragen

14 quizvragen over de financiën van de onderneming.

De juiste antwoorden vind je onderaan de pagina.

1. Welke van de volgende kosten beïnvloedt niet je kaspositie:

A. Leasekosten               B. Advertentiekosten                 C. Afschrijvingskosten

 

2. De resultatenrekening meet de:

A. Winstgevendheid           B. Bezittingen en Schulden              C. Kas               D. Zowel A, B als C

 

3. Een verkoop op krediet verschijnt op de resultatenrekening als ontvangst en op de balans als:

A. Debiteur                    B. Vaste Activa                   C.

Banken, accountants en (flits)faillissementen in opspraak

De afgelopen jaren zijn er verschillende praktijken in de financiële bedrijfssectoren in opspraak geraakt.

Banken:

 • Woekerpolissen

 • Een bankencrisis in 2008

 • Derivaten kwesties bij het MKB

Accountants:

 • Onvoldoende controle

(Flits)faillissementen:

 • Vragen bij het doorstarten van bedrijven

 • Bedrijven gestart door ondernemers die snel failliet gaan

Hoe voorkom je als ondernemer dat je de dupe wordt van de praktijken die worden toegepast?

En daaraan vooraf, hoe kan het dat bedrijfstakken en ondernemers hun reputatie en betrouwbaarheid schijnbaar zo gemakkelijk op het spel zetten?

Tips en hulpmiddelen bij het starten van een bedrijf

Een verzameling van een aantal tips en hulpmiddelen bij het bedenken en starten van een onderneming.
Alle genoemde hulpmiddelen zijn gratis. Beperkingen e.d. worden vermeld.

Lean Startup – A4 en Business Model Canvas

Business Model Canvas

De moderne manier om een ondernemingsplan op te stellen.
Zie bijvoorbeeld voor Nederlandstalige toelichting dit artikel op ikgastarten.nl.

Uitleg model Alex Osterwalder met verwijzing naar download pdf op:

Mocht je de tekst daar niet aantreffen zoek dan via Google op Lean Startup A4 , Business Model Canvas of iets dergelijks.

Jaarrekening analyse en Solvabiliteit

Formule solvabiliteit

De ratio voor de solvabiliteit wordt berekend in de balans. Er worden verschillende formules gebruikt:

 • Eigen Vermogen gedeeld door Totaal Vermogen
 • Vreemd Vermogen gedeeld door Totaal Vermogen
 • Eigen Vermogen gedeeld door Vreemd Vermogen

en ook de reciproken (omgekeerde) van deze kengetallen worden gebruikt.

Solvabiliteit

Solvabiliteit is een kengetal dat een indruk geeft van hoe goed het bedrijf in staat is om aflossingen en rente terug betalen als het bedrijf bij verliezen geliquideerd moet worden.

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs