BTW-aangifte

 

BTW-aangifte

Periodiek, per maand, kwartaal of jaar moet de BTW-aangifte worden gedaan bij de Belastingdienst. Uiterlijk een maand na afloop van een kwartaal moet de aangifte worden gedaan en moet de betaling binnen zijn bij de Belastingdienst. In dit deel uitleg over hoe je de BTW- aangifte doet en hoe je boekingen en betaling in de boekhouding verwerkt. Met GnuCash en de aangifte per kwartaal als voorbeeld.

 1. Werk de boekhouding bij met alle boekingen tot en met het 1e kwartaal.

 2. Ga naar de Resultaten rekening, selecteer de periode tot en met het 1e kwartaal en noteer het bedrag van de Omzet bij Opbrengst Verkopen. Deze onderneming brengt alleen de hoge BTW van 21 % in rekening. Als extra controle kun je de te betalen BTW eerst handmatig berekenen.

  In dit geval: Omzet 13.800 x 21% = 2.898 te betalen BTW.

 3. Ga naar de Balans, selecteer de periode tot en met het einde van het 1e kwartaal, 31 maart, en vergelijk of de rekening te betalen BTW hetzelfde bedrag aangeeft.

 1. De aangifte wordt digitaal gedaan. Voor de aangifte BTW ga je naar de website van de Belastingdienst en log je in met je persoonlijke gegevens.

  Vul de aangifte in. Bij Vraag 1A Leveringen/ diensten belast met hoog tarief, de omzet en te betalen BTW en bij vraag 5b Voorbelasting het bedrag van de Te vorderen BTW.

  Doorloop het programma, controleer de gegevens, en sla een kopie van de aangifte op.

Betaling van de BTW aan de Belastingdienst

Het per saldo te betalen bedrag aan BTW moet op tijd aan de Belastingdienst worden overgemaakt. Van de betaling wordt de volgende boeking gemaakt.

 1. Betaling per bank BTW 1e kwartaal. Saldo 2.898 –/- 221,34 = 2.676,66. In het bankaccount worden de bedragen uitgesplitst naar de juiste BTW-rekeningen.

 1. Ga naar het tabblad Balans > Opties > datum aanpassen naar 15.04.2014. De BTW-rekeningen staan nu op 0 en het banksaldo is door de betaling lager geworden.

Ga naar de resultatenrekening en constateer dat hierin niets is gewijzigd.

Heb je tussen 31.3 en 15.4 nieuwe in- en verkopen gedaan met BTW, dan verschijnt het saldo van deze periode.

 

Reacties

5

Een BTW aangifte vraagt veel meer dan  dat.

Omzet EU

Omzet BTW vrij

Omzet volgens BTW tarief

BTW EU

BTW non EU

BTW credit nota's

 enz

Of moet dat in NL niet?
 

In de cursus wordt besproken hoe de boekhouding in te richten wanneer je te maken hebt met verschillende BTW tarieven. De zelfde methode kan gebruikt worden om Rekeningen te maken voor de bedragen die op de aangifte worden gevraagd.

Raadpleeg de documentatie van de Belastingdienst over BTW of een deskundige voor de vragen die specifiek voor jouw van toestemming zijn. Er staan inderdaad meer vragen op het BTW- formulier.  In de cursus wordt als voorbeeld genomen een zakelijke dienstverlener die alleen in Nederland actief is. En ook daar bestaan uitzonderingen waardoor het niet op deze manier gaat. Voor je eigen situatie moet je altijd nadere informatie inwinnen en controleren.

In heb een Belgisch rekeningschema gemaakt voor GnuCash ingedeeld zodat het de totalen weergeeft nodig voor de jaarrekening en dat werkt perfect. In België werkt men met dagboeken maar dat is te overkomen; Een probleem is de EU en Belgische en waarschijnlijk ook de Nederlandse BTW wetgeving. Op de facturen horen de BTW nummers van de leveranciers en klanten. In de klanten- en leveranciersfiches is hiervoor niets voorzien. Er kan geen wettelijk factuur automatisch worden opgemaakt. Tevens dient op een wettelijk EU factuur de besteldatum en leveringsdatum te worden vermeld, dit voor de BTW boekhouding.
Voor de BTW aangifte heeft men veel meer informatie nodig, meer dan wordt aangeleverd door het normale Belgisch rekeningschema. De boekhouding zoals hier besproken levert de nodige informatie niet en is zo niet bruikbaar voor een BTW boekhouding.
In GNUcash kan de aangifte worden gemaakt door het maken van persoonlijke rapporten indien de nodige rekeningen aanwezig zijn. Indien geboekt zoals vermeld is het maken van zo een rapport niet mogelijk.

Mmm, interessant want ik ben net naar GnuCash aan het verhuizen en vroeg me zulke dingen af. Niet dat ik (veel) btw facturen schrijf maar mijn verkopen aan particulieren dienen wel juist gedocumenteerd te worden in de boekhouding.

Reactie toevoegen