Hoe lees je een balans, hoe haal je er waardevolle informatie uit?

 
balans rubrieken

 

Hoewel een balansoverzicht bedoeld is om toegang te geven tot waardevolle informatie over de financiële positie van een bedrijf zijn er veel plekken waar deze informatie zich een beetje verbergt.

Dit is waar je op kunt letten.

Het inkomstenoverzichten (winst- en verliesrekening of resultaatrekening) is meestal het overzicht waar de meeste ondernemers en mogelijk andere belanghebbenden het eerste naar kijken. Toch is de balans het overzicht dat de meeste informatie verschaft. Hoeveel bezit een onderneming, hoeveel schulden heeft het en hoeveel eigen vermogen op enig moment?

Liquiditeit en Solvabiliteit

Als je naar een balans kijkt zijn liquiditeit en solvabiliteit de waarden waarvoor je een gevoel wilt ontwikkelen.

Liquiditeit is een maatstaf in hoeverre een bedrijf in staat is om aan kortlopende verplichtingen te voldoen zoals de betaling van de ingekochte voorraden en de crediteuren (schuldeisers).

Solvabiliteit is de maatstaf is hoeverre het bedrijf op de lange termijn de activiteiten kan volhouden.

Liquiditeit

Bij het beoordelen van de liquiditeit is de verhouding tussen de kortlopende bezittingen en de kortlopende verplichtingen een belangrijk kengetal. Deze staat bekend als de current ratio.

Kortlopende bezittingen zijn onder meer kasgelden, bedragen op de lopende bankrekeningen, het totaal bedrag aan debiteuren, inventarissen en elk ander bezit dat binnen een jaar in geld kan worden omgezet. Kortlopende verplichtingen zijn schulden die binnen een jaar moeten worden betaald.

De maatstaf voor een goede current ratio verschilt per bedrijf en bedrijfstak. Een bank beschouwt over het algemeen een current ratio van 2 als goed voor het MKB. Het betekent dat er twee keer zoveel bezittingen staan tegenover de kortlopende schulden..

De zeggingskracht van de ratio varieert per bedrijfstak; de inventaris van een metaalbedrijf zal minder liquide zijn dan de voorraden van een kruidenier.

Solvabiliteit

De volgende is de solvabiliteit. Hoe is de verhouding tussen de schulden van het bedrijf en het eigen vermogen? Ook hier ben je op zoek naar een gevoel voor de verhoudingen. Per bedrijfstak kunnen de waarden anders liggen. Banken financieren misschien veel met geleend (vreemd) geld, terwijl grote accountantskantoren misschien vooral met veel eigen vermogen worden gefinancierd.

Verder

Bij het beoordelen van een balans overzicht is het volgende waarnaar je kijkt wat er zou gebeuren als je gedwongen werd om alles te gelde te maken, te liquideren. Door dat te doen, moet je onderscheid maken of bezittingen materieel, of immaterieel zijn. Materiële bezittingen (activa), zijn (in principe) aanraakbaar; kasgeld, banksaldo's, inventaris, gebouwen, gereedschappen, machines en crediteuren.

Immateriële bezittingen zijn patenten, handelsmerken e.d. Deze bezittingen hebben vaak echte waarde, maar je moet het zorgvuldig onderzoeken om het zeker te weten. Wanneer een onderneming bijvoorbeeld acquisities heeft gedaan, kan het veel goodwill als bezitting op de balans hebben staan, het bedrag dat er meer betaald is ten opzichte van de echte waarde van het gekochte bedrijf. Het kan zijn, mocht het slecht aflopen, dat het deze goodwill niet kan cashen. En, als het overgenomen bedrijf de beloften niet kan inlossen zal er afgeschreven moeten worden op de goodwill.

Een balans lezen: het doen van een analyse

Net als met de winst- en verliesrekening is de beste manier om er een gevoel bij te krijgen, om de bedragen uit te drukken in percentages. Met een winst- en verliesoverzicht kun je dat doen door alle rubrieken uit het overzicht te delen door het totaal van de inkomsten.

Bij een balansoverzicht zijn er twee manieren.

Als eerste kun je een soort van verticale analyse doen, waarbij je, vergelijkbaar met de winst- en verliesrekening je bezittingen, schulden en eigen vermogen uitdrukt als een percentage van het totaal van de bezittingen. Je wilt naar deze percentages kijken over een periode van ongeveer drie jaar kijken om veranderingen op te merken. Als de voorraden vorig 10 % waren van het totaal van de bezittingen en dit jaar 12 %, dan weet je dat de voorraden sneller groeiden dan het totaal van de bezittingen. Je kunt dan onderzoeken waarom dat zo is.

Als tweede, je kunt een soort van horizontaal onderzoek doen. In dit geval bekijk je de verandering van jaar tot jaar voor elke rubriek van zowel de balans als de resultaat rekening. Waar je naar op zoek bent is hoe een onderdeel relatief is verandert ten opzichte van hoe het totaal van de bezittingen en inkomsten is verandert. Hieruit kun je misschien zien dat de inkomsten groeiden met 10%, de bezittingen met 5 % en de inventaris 15 % hoger is. Een zorgvuldige lezer zou zich dan afvragen waarom het bedrijf voorraden opbouwt als de inkomsten sterk in tempo stijgen. Het kan een teken zijn van een slechte kwaliteit van de verdiensten of misschien het aanhouden van een te grote voorraad. Wat het ook is, de balans waarschuwt je dat er enige vorm van inefficiëntie is die je moet bekijken.

Een ander gebied om zorgvuldig naar te kijken zijn de debiteuren. Als deze sneller stijgen dan de inkomsten, dan kan dat een signaal zijn dat het bedrijf een probleem heeft met debiteuren betalingen. In dit geval, kun je je afvragen of het bedrijf wel snel genoeg actie onderneemt op dubieuze debiteuren (slechte betalers).

Een balans lezen; andere ratio's

Een balans kan je niet alleen inzicht geven in de kwaliteit van de inkomsten, het kan je ook vertellen hoe het bedrijf met zijn voorraden en debiteuren omgaat. Enkele ratio's om in gedachten te houden:

  • Omzetsnelheid gereed product= Kostprijs verkopen gedeeld door gemiddelde voorraad

  • Debiteuren omzetsnelheid = Omzet gedeeld door gemiddelde debiteurensaldo ( ordergrootte)

  • Totale omzetsnelheid = Omzet gedeeld door gemiddelde totale bezittingen

In de teller staat een tijdvakgrootheid uit de winst- en verliesrekening en in de noemer een tijdstipgrootheid, afkomstig uit de balans.

Je wilt weten hoe deze ratio 's in de loop van de tijd wijzigen, en ook hoe goed het bedrijf presteert ten opzichte van andere vergelijkbare bedrijven. Hiervoor kun je vaak branche informatie raadplegen.

Een balans lezen: punten van verwarring

Wanneer je een balans leest zijn leken op financieel gebied vaak in verwarring over de tijdstippen waarop inkomsten en kosten worden geboekt en het moment waarop deze daadwerkelijk worden betaald of ontvangen. Wanneer dit gebeurt heeft een bedrijf een uitgestelde verplichting of bezit.

Dit zijn geen waarschuwingssignalen maar alleen maar timing issues. In feite kan een verplichting een goed signaal zijn. In het geval van bijvoorbeeld een webwinkel kun je betaald hebben voordat je de goederen hebt ontvangen. Totdat de artikelen aan je zijn geleverd zal de webwinkel een schuld opnemen omdat er nog de verplichting is om de goederen te leveren.

Als het bedrijf uitgestelde inkomsten of zelfs uitgestelde betalingen heeft is dat niet slecht. Het betekent dat er uitgestelde verplichtingen zijn of bijvoorbeeld nog af te dragen omzetbelasting na gerealiseerde verkopen.

Een balans lezen: laatste

Alhoewel een balans bedoeld is om een beter begrip van de financiën van een bedrijf te krijgen, zijn er veel uithoekjes om waardevolle informatie te verbergen. Zorg ervoor dat je de balans van je onderneming regelmatig bijwerkt, moedig iedereen aan om er naar te kijken voor waardevolle informatie en beoordeel de balans van het bedrijf waarin je investeert of met wie je een sterke partnerschap hebt. De getallen op een balans geven je data die je kunnen helpen slimmere beslissingen te nemen. De getallen geven je ook een voorsprong als er problemen aankomen. Wees niet geïntimideerd door de termen en begrippen. Gebruik de informatie die in een balans verscholen ligt om geïnformeerde management beslissingen te nemen.

Categorie: 

Reacties

2

Wanneer je een balans leest zijn leken op financieel gebied vaak in verwarring over de tijdstippen waarop inkomsten en kosten worden geboekt en het moment waarop deze daadwerkelijk worden betaald of ontvangen. Wanneer dit gebeurd heeft een bedrijf een uitgestelde verplichting of bezit.

“Gebeurd” moet hier met een t gespeld worden.

De tekst is aangepast, bedankt.

Reactie toevoegen