Balans en Resultatenrekening, eenvoudig

 

Uitleg Balans en Resultatenrekening

Bij het doornemen van GnuCash in de vorige delen is steeds gebruikgemaakt van de balans en resultatenrekening om de effecten te zien die boekingen hebben.

In dit deel wordt uitgelegd hoe deze overzichten tot stand komen en wat de betekenis is. In de meest eenvoudige vorm. Het zijn de basisoverzichten voor elke onderneming, groot en klein.

Belastingaangifte ondernemingen

Als eenmanszaak heb je voor de aangifte Inkomstenbelasting (IB) de balans en resultatenrekening nodig. Voor de rechtsvorm BV zijn de balans en resultatenrekening ook de basis en wordt er een toelichting toegevoegd. Dit geheel samen is dan de jaarrekening.

Balans

De balans is een momentopname. Een belangrijk punt om te onthouden.

In een tabel worden de bezittingen, schulden en het Eigen Vermogen van de onderneming weergegeven. De formule is Bezittingen –/- Schulden = Eigen Vermogen (B – S = EV).

Een gebruikelijk opstelling is deze:

Balans 31 december 2013

Bezittingen Eigen Vermogen
  Schulden
Totaal Totaal

 

De totalen van de linker- en rechterkant van de tabel zijn altijd in evenwicht.

En wat heb ik nu aan een dergelijk overzicht?

Een andere manier om dit te lezen;

 

Balans 31 december 2013

Wat heeft de onderneming? Wie is de eigenaar?
Bezittingen Eigen Vermogen
  Schulden
Totaal Totaal

 

In boekhoudtermen worden als kopjes van de kolommen de termen Activa en Passiva gebruikt.

Balans 31 december 2013

Activa Passiva
Bezittingen Eigen Vermogen
  Schulden
Totaal Totaal

 

 

Eenvoudig voorbeeld balans en resultatenrekening in werking

Je begint een website design bureau op 1 januari 2014. Het wordt heel eenvoudig gehouden, het enige dat gekocht wordt om te beginnen is een goede computer. De computer kost € 1.000,- (ex BTW) en wordt met eigen geld betaald.

Technisch gesproken breng je dan dit geld in als Eigen Vermogen in de onderneming.

Hoe ziet nu de beginbalans eruit?

 

Balans 1 januari 2014

Activa Passiva
Bezit € 1.000 Eigen Vermogen € 1.000
    Schulden 0
       
Totaal € 1.000 Totaal € 1.000

 

(Tussen haakjes, Ok, maar hoe zit het nu met de BTW?

De BTW is van een inkoop van je bedrijf en daarom terug te vorderen van de Belastingdienst. Om het helemaal correct te doen, wordt het dus zo. Het is een bezitting, er wordt een regel aan toe gevoegd om te helpen onthouden dat we een vordering hebben uitstaan. Omgekeerd ontstaat er dus een schuld bij de verkoop aan de Belastingdienst als je iets verkoopt. Voor de rest van het verhaal wordt de BTW verder buiten beschouwing om het zo veel mogelijk overzichtelijk te houden.

Balans 1 januari 2014

Activa Passiva
Bezit € 1.000 Eigen Vermogen € 1.210
  Te vorderen BTW € 210    
    Schulden 0
       
Totaal € 1.210 Totaal € 1.210

)

Je gaat nu iets verkopen. Er wordt een opdracht opgeleverd op 30 januari van een website voor € 5.000 (ex BTW nu dus, maar altijd in rekening brengen bij de klant als je BTW-plichtig bent). Het geld is per bank ontvangen. Omdat er nog geen onderverdeling is gemaakt in soorten bezittingen, kun je dit niet zien op de balans.

De balans wordt nu als volgt:

Doordat er geld is ontvangen uit de verkoop stijgen de bezittingen van de onderneming met € 5.000. Als je de bezitting laat zien als het saldo op de bank van de onderneming zou het banksaldo op 31 januari € 6.000 zijn. Dat is de momentopname. Omdat de balans altijd in evenwicht is en er geen schuld is aangegaan, moet dus wel het Eigen Vermogen zijn gestegen.

Balans 31 januari 2014

Activa Passiva
Bezit € 6.000 Eigen Vermogen € 6.000
    Schulden 0
       
Totaal € 6.000 Totaal € 6.000

 

Balans 31 januari 2014

Activa Passiva
Bank € 6.000 Eigen Vermogen € 6.000
    Schulden 0
       
Totaal € 6.000 Totaal € 6.000

In dit voorbeeld zie je dus dat het Eigen Vermogen toeneemt. Er is altijd balans. De formule B –/- S = EV moet altijd kloppen.

Door het verschil in Eigen Vermogen uit te rekenen tussen 1 januari en 31 januari kun je nu de winst bepalen. Omdat dit vroeger een omslachtig karwei was en je met de balans niet kunt zien waar en hoe de winst (of het verlies ontstaat) is het tweede overzicht van belang.

De winst- en verlies rekening, ook wel resultaten rekening genoemd.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft de winst of het verlies weer over een bepaalde periode en hoe deze is ontstaan.

De basisvorm is Opbrengsten –/- Kosten = Resultaat (winst of verlies)

Het basis overzicht heeft meestal deze vorm.

Omzet  
 -/- Kosten  
Winst  

 

Voor het voorbeeld wordt het over de Resultatenrekening over januari 2014

Omzet € 5.000
 -/- Kosten 0
Winst € 5.000

Je ziet nu ook het verband tussen de vermogensvergelijking met de balans op de twee verschillende data en de winst. Dat moet altijd dezelfde uitkomst hebben.

Winstbelasting

Over de winst betaal je als belasting. Als ondernemer in de Inkomstenbelasting (IB) heb je een aantal specifieke aftrekposten die in mindering worden gebracht.

Voor het bepalen van de winst moet je verder rekening houden met de regels van de Belastingdienst voor kosten en opbrengsten. Er gelden bijvoorbeeld specifieke regels voor de auto, voor sommige investeringen, voor representatiekosten, en zo zijn er nog een aantal meer.

In de voorafgaande delen bij de uitleg bij GnuCash zijn de belangrijkste regels en aftrekposten die op veel eenmanszaken van toepassing zijn, al eerder voorbijgekomen.

Basis

Dit de basis. Als je deze overzichten kent en begrijpt, dan begrijp je het principe van de hele boekhouding. Hoe complex het ook kan lijken door de gebruikte vaktermen met allerlei boekhoudbegrippen en de professionele presentatie.

GnuCash

GnuCash geprobeerd?

Als het boekhoudprogramma je bevalt en geschikt is vind je op deze pagina de handleiding voor de Nederlandse sitatie met verder uitbreidingen. Daarmee kun je van het begin tot eind; de winstaangifte in de Inkomstenbelasting (IB) alles zelf doen. Stap voor stap. Zie de pagina voor de actuele prijs.

 

Reactie toevoegen