Downloaden en installeren van GnuCash

 

Alle screenshots zijn gemaakt met Window7 en GnuCash versie 2.6.2.

Deze les is vooral een verkenning van het programma en hoe je de inrichting maakt en aanpast. Het programma wordt geïnstalleerd en enkele beginstellingen ingericht. Aan het eind van deze les maak je de eerste boeking.
Maak je geen zorgen als je niet weet wat een balans is, of andere vreemde termen tegenkomt die je niet kent. Deze worden later uitgelegd en toegelicht.

Installatie GnuCash

1. Download de software vanaf gnucash.org en kies het voor jouw geschikte besturingssysteem of dowload GnuCash rechtstreeks van de pagina waarnaar je wordt verwezen op SourceForge. In dit geval wordt de Windows-versie gekozen. Download de laatste stabiele versie. Op het moment van schrijven is dat 2.6.2. Plaats het downloadbestand ergens lokaal op de eigen computer.
Voor Linux -Ubuntu kun je op de desktop via het Ubuntu Softwarecentrum het programma installeren.
2. Windows: Dubbelklik op het download bestand gnucash-2.6.2-setup.exe. Dubbelklik op het gedownloade bestand om het te installeren en klik in het scherm dat opent op Uitvoeren. Er kan een beveiligingswaarschuwing komen dat het om een onbekende uitgever gaat. Deze waarschuwing kun je negeren. Klik op Uitvoeren.
3. Kies taal: Nederlands > Volgende
4. Welkom boodschap > Volgende
5. Ik accepteer de licentieovereenkomst kiezen > Volgende
6. Kies de doelmap. Laat GnuCash kiezen > Volgende
7. Selecteer componenten, Volgende
8. Selecteer menu Start map. Overnemen of een andere kiezen > Volgende
9. Selecteer extra taken
1. bureaublad icoon aanmaken
2. een verwijzing in het startmenu aanmaken.
    Naar keuze > Volgende
10. Het voorbereiden van de installatie  is gereed
Controleer en wijzig eventueel.
11. Klik op Installeren
12. Informatie > Volgende
13. Vervolgens scherm voltooien

Gnu Cash is geïnstalleerd en klaar om te gebruiken

In Windows7 wordt niet automatisch de Nederlandse interface taal geselecteerd. Even verderop in deze les wordt de interface handmatig omgezet in de Nederlandse taal. Tot die tijd is zoveel mogelijk de Engelse en de Nederlandse omschrijving gebruikt.


1. Kies File > New (Ned: Bestand > Nieuw bestand)
2. Scherm account Hierarchy Set up (Ned: Nieuw rekeningschema), niet gebruiken. Cancel (Ned: Annuleren), assistent niet gebruiken. Maak geen gebruik de New Account Hierachy Setup en de assistent om accounts aan te maken. Klik op Cancel.
3. Na het doorlopen van de installatie verschijnt het onderstaande scherm. Maak een nieuw account aan door op het icoon New te klikken. Vul de onderstaande gegevens in voor het account. Volgens onderstaand scherm.  
Account name (Ned: Rekeningnaam): Bank
Account code (Ned: Rekeningnummer): 110
Description (Ned: Omschrijving): ING Bank.
Controleer of het Account Type (Ned: Rekeningsoort) Bank is en de
Parent Account (Ned: Hoofdrekening) : New top level account (Ned: Nieuwe rekening op hoofdniveau).
Selecteer deze zo nodig. Ga naar het tabblad Opening Balance (Ned: Beginsaldo).
4. Vul op tabblad Opening Balance in bij Balance: 1000,  Datum: het voorstel is de datum van vandaag. Verander deze in 1/1/2014. Laat het vinkje staan bij Use Equity 'Opening Balances' account. Klik op OK.

Opslaan van het bestand

Al vrij snel krijg je de meldingen van GnuCash om het bestand op te slaan.

  1. Sla het bestand op via File (Bestand) > Save File as...(Bestand opslaan als...). Ga nu naar een andere locatie dan het automatisch voorstel dat GnuCash aangeeft. Kies een locatie, maak een nieuwe map aan en geef het oefen en test bestand een naam. Sla het bestand op in XML-formaat. GnuCash gebruikt de bestandsextensie .gnucash

  2. Klik op Ja om het bestand elke 5 minuten op te slaan. In de nieuwe map ontstaan daardoor een heleboel nieuwe backup bestanden met veel nummers in de naam. De nummers staan voor de datum en tijd dat het bestand is opgeslagen. Daarmee kun je gemakkelijk terug naar een eerder bestand. Handig voor als je een fout hebt gemaakt. Open het bestand en sla het op onder een andere naam en het 'oude' bestand is klaar om verder mee te gaan.

    De tijdsinterval voor het maken van backups en hoe lang backup bewaard blijft kun je wijzigen via Edit (Ned: Bewerken) > Preference (Ned: Voorkeuren) > General (Ned: Algemeen) > Auto-save (Ned; Tijdsinterval automatisch opslaan;). Wanneer deze op 0 staat worden bestanden niet automatisch opgeslagen. Bij Logbestanden vasthouden kun je het aantal dagen wijzigen, standaard is het 30 dagen.

Let op: hiermee wordt alleen de data opgeslagen. Voor het opslaan van voorkeuren, zelf gemaakte rapporten, sjablonen ed heb je backups van meer bestanden nodig. Raadpleeg daarvoor de GnuCash handleidingen.

Reacties

6

"De gebruikte accountcodes maken deel uit van
een algemeen gebruikt rekeningnummer systeem en worden later toegelicht."

◘ Die van bank is 110 hierboven in uw cursus,
ik heb hier mijn bank-rekeningnummer ingevuld, moet dat niet?

Nee, dat is een ander nummer, je eigen bankrekeningnr kun je in de omschrijving vermelden.

Dit gaat om een algemeen gestandariseerd rekeningschema dat in de Nederlandse boekhouding wordt toegepast.

 Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Rekeningschema, Bank is een financiële rekening en die begint met een 1..

Welk nummer moet er dan bij Kas komen?
Zelf iets verzinnen beginnend met een 1?
Het aanmaken van dat account wordt trouwens niet in de cursus vermeldt.

En andere accounts? is het noodzakelijk dat het precies "goed" is?

Het aanmaken van de kas komt iets verderop, zie eerste boeking: geld overmaken van bank naar kas.

Zelf een nummer verzinnen mag ook, precies goed hoeft niet, maar het is goed om je aan de standaard te houden en te beginnen met een 1, dat werkt gemakkelijker, ook in overzichten.
 

Ik heb een lange tijd terug een bestaand sjabloon gebruikt volgens mij.
Hierin heb ik mijn bankdata geimporteerd (eerst via via geconverteerd)...

Ik merk nu dat er bepaalde categorieen op plekken staan die misschien niet goed zijn.
Ik heb dat overzicht(kennis) in ieder geval niet.
(ik zal u een screenshot mailen,
maar dan nog is de opmaak(rekeningsoort & hoofdrekening) misschien niet goed)

Mijn eerste plan was om dit om te zetten naar uw opzet. Voor zover mogelijk.
Nu vraag ik me af of ik mezelf dan niet in moeilijkheden breng.

Is het mogelijk om de bankdata in Gnucash te exporteren en in een "new file" te importeren? Ook al heb ik de data al deels "toegewezen" aan diverse kostenposten?
Het oorspronkelijke te importeren bestand heb ik volgens mij niet meer.

Het is in GnuCash eenvoudig om kosten die al zijn toegewezen aan rekeningen / categoriën te wijzigen in andere.
 

Reactie toevoegen