GnuCash instellen op Nederlandse taal en aanpassen weergave balans

 

In Windows7 wordt niet automatisch de Nederlandse taal ingesteld bij de installatie. Dit wordt nu handmatig aangepast.

1.Save (Opslaan) je bestand en Sluit GnuCash.

2. Ga naar het bestand environment in c:\\Program Files\gnucash\etc\gnucash. Daar kan de de interface taal alsnog worden aangepast. Wijzig dit bestand als administrator.

3. Open dit bestand met het programma Kladblok van Windows of een editor als notepad++. Ga naar de onderste regels.

4. Stel de taal in op Nederlands; uncomment (commentaar notatie verwijderen) de aangegeven regels door de # weg te halen.

5. Sla het bestand op.

6. Open GnuCash en de interface is nu in de Nederlandse taal.

Verder gaan met het aanpassen van de Balans weergave

  1. Open opnieuw de Balans

  2. Ga nu bovenin naar het icoon Opties en Klik om het te openen.

  3. Ga naar het tabblad Algemeen en verwijder linksonder de vinkjes voor Balans in één kolom en Gebruik standaardlayout VS.

  4. Vernieuw de Balans

  5. De Balans heeft nu 2 kolommen en mist een kop Passiva. Om dit netjes te maken is de oplossing om het te kopiëren naar Excel of een ander rekenbladprogramma.

  6. Selecteer de hele balans met klikken, vasthouden en slepen van de muis. Kies in het menu kopiëren. Plakken vervolgens in Excel of een ander rekenbladprogramma. Kies wanneer het gevraagd bij het importeren voor de juiste csv-indeling.

  7. Maak de balans netter in Excel, Calc of een ander rekenbladprogramma, zie screenshot

 

Reactie toevoegen