Investeren en afschrijven

 

Wat is afschrijven?

Wanneer je zaken aanschaft voor je onderneming die duurzaam zijn en langer dan een jaar meegaan wordt afschrijving toegepast. Daarmee houd je rekening met het geleidelijk minder waard worden van de investering en worden de kosten over meerdere jaren verdeeld.

Voor afschrijvingstermijnen gelden voorschriften van de Belastingdienst. Zo kan de aanschafwaarde van roerende goederen per jaar voor maximaal 20% ten laste van de fiscale winst worden gebracht. Voor de computer en auto geldt daardoor een minimale afschrijvingstermijn van 5 jaar.

De belastingdienst geeft verder aan dat voor investeringen in het algemeen de drempel ligt bij duurzame goederen met een aanschafwaarde van minimaal € 450. Zijn de kosten lager dan € 450 dan mag je die in één keer ten laste van de winst brengen.

Gelden er geen voorschriften dan maak je als ondernemer een inschatting van de levensduur en restwaarde, en verdeel je de kosten over die periode.

Raadpleeg voor meer geldende voorschriften het Handboek voor Ondernemers van de Belastingdienst of vraag voor specifieke zaken advies van een deskundige. Voor bijvoorbeeld de jaren 2009 - 2011 en in 2013 waren er vanwege de crisis ruimere afschrijvingscriteria. Startende ondernemers kunnen gebruik maken van willekeurige afschrijving.

Afschrijving in GnuCash

 1. Maak een nieuw Account Inventaris aan.

  Rekeningnaam: Inventaris, Rekeningnummer: 002, Rekeningsoort: Activa, Nieuwe rekening op hoofdniveau.

 2. Maak de boeking aan in het nieuwe Account Inventaris voor de aanschaf van een nieuwe computer.

  Datum: 15.03.2014, Nr: 1, Notitie: PC, Voer de boeking in als splitsing met Rekeningen, Inventaris: Toename, 1.000, Te vorderen BTW 21 %, toename 210, Afname Bank 1.210. Enter of klik op de knop Vastleggen.

  Ga naar punt 7 om een screenshot van de boeking te zien.

 3. Ga naar de Balans en controleer of het bedrag bij de rekening Te vorderen BTW met € 210 is gestegen. Klik op de rekening Te vorderen BTW om de boeking te zien. Ga naar de Resultaten rekening om te zien dat deze niet is gewijzigd.

 4. De afschrijvingstermijn voor een computer is 5 jaar (voorschrift Belastingdienst). In dit geval wordt ervoor gekozen om periodieke boekingen per maand te maken om overzichten per maand te hebben. In GnuCash kan dit gemakkelijk gerealiseerd worden. De afschrijvingskosten per maand: € 1000 / (5 jr x 12 mnd) = 16,67 per maand.

 5. Maak een nieuw Account aan Afschrijvingskosten Inventaris.

  Rekeningnaam: Afschrijvingskosten Inventaris, rekeningnummer: 432, Rekeningsoort: Kosten, Nieuwe rekening op hoofdniveau.

  Het snelste werkt het om bij het aanmaken van een nieuw Account op een soortgelijke rekening te gaan staan en dan Nieuw te selecteren. In dit geval kantoorkosten. Daarmee wordt een nieuwe kostenrekening voorgeselecteerd.

 6. Open de rekening Afschrijving Inventaris en boek de maandelijkse afschrijvingskosten van € 16,67.

  Omschrijving: datum: 31.03.2014, nr: 1, Omschrijving: maandelijkse afschrijving PC, Overboeken, kies de Rekening: Inventaris, Kosten: 16,67.

 1. Open het account Inventaris en zie dat de Inventaris per 31.03.2014 door een Afname van 16,67 nu een Saldo heeft van 983, 33.

 1. Ga naar de Balans. Hier is de afname nog niet zichtbaar omdat een datum in de toekomst is gebruikt voor het boeken van de afschrijvingskosten.

  Pas de datum in de balans aan via: Balans > Opties > Algemeen, balansdatum 31.03.2014 > OK.

  Op dit moment is de Inventaris waarde gedaald van € 1.000 naar € 983,33.

  Verander de datum daarna weer terug in 12.03.2014..

 2. Voor de Resultatenrekening geldt hetzelfde. Pas deze aan via Opties > Algemeen > datum aanpassen > OK

  De afschrijvingskosten gaan van 0 naar € 16,67 op 31.03.2014. Ga daarna weer terug naar de datum 12.03.2014..

 3. Vervolgens kunnen alle toekomstige boekingen van de afschrijvingskosten worden ingeroosterd. Ga naar Acties > Inroosteren > Instellen > OK. Of via een rechtsklik als je in de boeking staat.

  Wijzig de frequentie in maandelijks en kies voor einde; Aantal keren: 59. Klik op Geavanceerd om meer opties te zien. Kies op het Tabblad Frequentie de Begindatum: 30.04.2014, Iedere 1 maanden, Op de laatste dag van de maand behalve in het weekend; Geen verandering.

Voordat een boeking kan worden ingeroosterd is het altijd nodig eerst één boeking handmatig te boeken in het betreffende account.

Dit was een voorbeeld van een boeking van een investering en de bijbehorende afschrijving in GnuCash. Een verdere verfijning kan aangebracht worden met verschillende investeringsrekeningen. Gebruikelijk zijn aparte rekeningen voor goodwill, machines, gebouwen.

Variant in de presentatie van de jaarcijfers

Jaarrekeningen voor grotere ondernemingen tonen op de balans de Aanschafwaarde van de investeringen. Er wordt gebruik gemaakt van extra rekeningen Afschrijving. De afschrijving wordt ten laste van deze rekening geboekt in plaats van de investeringsrekening. Het saldo van de investeringsrekening minus de afschrijving geeft dan de boekwaarde van de investeringen aan op de balans.

Andere afschrijvingsmethoden

Er zijn meerder afschrijvingsmethoden dan alleen gelijkmatig de afschrijvingskosten over de periode verdelen. Dit is wel de meest gebruikte. Een andere afschrijvingsmethode is bijvoorbeeld om in de eerste termijnen meer af te schrijven en de afschrijvingskosten in latere perioden steeds verder te verlagen. Je bent vrij om de methode naar voorkeur te kiezen. Wel moet je een eenmaal gekozen methode blijven gebruiken, zowel voor de Belastingdienst als voor eventuele andere belanghebbenden zoals externe financiers.

Afschrijvingsmethode beïnvloedt de winst

Dit omdat de gekozen afschrijvingsmethode invloed heeft op het resultaat van een onderneming over een bepaalde periode. Schrijf je bijvoorbeeld veel af in het begin, dan veroorzaakt dat, als het andere gelijk blijft, een daling van de winst. Kies je voor een lage afschrijving in het begin, dan leidt het tot minder winstdaling in diezelfde periode.

Reacties

6

Ik probeer deze afschrijving in te boeken zoals aangegeven maar zie hem niet verschijnen. Alleen de eerste handmatig aangemaakte afschrijving komt naar voren.

Verder super tutorial :D

Dank voor het compliment.

Dat wordt vrijwel altijd veroorzaak door data instellingen. Boekingen in de toekomst zijn niet zichtbaar en zijn bij automatische instellingen nog niet gedaan. Kijk een dag na de feitelijke datum waarop de boeking wordt gedaan. Deze moet dan te voorschijn komen.

Als ik dit voorbeeld probeer krijg ik 16,67 extra in 'Niet in balans-EUR' te staan. Dat is niet de bedoeling neem ik aan?

Nee, dat is niet de bedoeling. Deze omschrijving ontstaat als er geen toekening van een bedrag aan een rekening heeft plaatsgevonden. Je kunt deze rekening vanaf het overzichtsscherm openen en nagaan welke tegenrekening er nodig is.

In dit geval ben je wellicht vergeten om een rekening aan te maken of het bedrag aan een rekening toe te kennen?
 

In mijn oude boekhoudpakket werkte ik (onderandere) voor afschrijvingen met Memoriaal. Hoe kan ik een memoriaal opzetten in GnuCash?

Dank voor uw antwoord!

GnuCash gebruikt het memoriaal dagboek niet. Je boekt deze betreffende posten vanaf nieuwe of bestaande (grootboek)rekeningen.