Trainingen financiën

Financiën

  • Financiële basiskennis
  • Financieel management
  • Financieel management voor niet-financiële managers
  • Effectief budgetteren en begroten
  • Financiële analyse
  • Strategisch financieel management
  • Jaarrekening lezen
  • Financiële rapportages

Als suggestie en voorbeeld voor maatwerk voor uw organisatie. Wat vertellen de cijfers u over de organisatie? Welke cijfers zijn relevant voor wie? Hoe haal je er meer informatie uit? De inhoud van de specifieke training wordt afgestemd op de doelgroep. Weke vragen zijn er? Welke vragen moeten beantwoord worden? Welke behoefte leeft?

Er wordt gewerkt met rapportage uit uw eigen organisatie; van managementoverzicht tot jaarrekeningen, tot begrotingen en budget. En als we opties en kansen zien, het aandragen van suggesties en ideeën. Binnen de mogelijkheden of via het aangeven van alternatieven. Kan er geleerd worden van anderen? benchmarken, maar op een andere manier.