Trainingen vaardigheden

Vaardigheden

  • Internet en IT ontwikkelingen
  • Model beslisbomen toepassen
  • Risico management
  • Nieuwe kansen zien
  • Internet en IT ontwikkelingen

In het digitale tijdperk is enige basiskennis van IT onmisbaar. Om in gesprek te kunnen blijven met ontwikkelaars. In korte tijd worden belangrijke pricipes op een eenvoudige manier toegelicht. Deze informatie is belangrijk om goede besluiten te kunnen nemen.

  • Model beslisbomen toepassen

Een snel en eenvoudig hulpmiddel om  risico' s en kansen in te kwantificeren met een inschatting van de uitkomst in winst of verlies. Houd rekening met de mate van onzekerheid die met de beslissing gepaard gaat.

  • Risico management

Wat zijn de grootste risico's voor uw organisatie? Achterop raken met technologie, andere leiderschapvormen introduceren om aantrekkelijk te zijn als werkgever voor nieuwe medewerkers, te grote financiële risico's, kans op reputatieschade of zijn er nog geheel andere risico's? Een inventarisatie.

  • Nieuwe kansen zien

Welke ontwikkelingen zijn kansen voor uw organisatie. Een inventarisatie.