Verkoopfacturen en Debiteuren aanmaken

 

Met GnuCash kun je verkoopfacturen aanmaken, die je als pdf kunt printen of versturen. Ook kun je snel een overzicht oproepen om te zien welke facturen nog open staan en hoe lang. Bij het boeken van verkoop ga je de tijdens de eerste les aangemaakte Belastingtarieventabel voor het eerst gebruiken.

1. Nieuwe rekening / account Debiteuren aanmaken, Rekeningnaam: Debiteuren, Rekeningnummer: 130, Rekeningsoort debiteuren. Hoofdrekening: nieuwe rekening op hoofdniveau > OK
Debiteuren zijn de klanten die je een rekening stuurt.
2. Registreer gegevens van de onderneming via Bestand > Eigenschappen> MKB>  Vul de betreffende gegeven in en klik OK.

3. Stel betalingsvoorwaarden in via het menu MKB > Betalingsvoorwaarden bewerken> Nieuw > en vul de volgende gegevens in:  Nieuwe betalingsvoorwaarde, Naam: Std, Definitie betalingsvoorwaarde, Omschrijving: Standaard, Soort: Dagen, Vervaldagen: 30, Kortingsdagen: 10, Kortingspercentage: 2,00 > OK> Sluiten

4. MKB > Klant > Klantnummer:.... Leeg laten (GnuCash kent dan zelf een nummer toe). Bedrijfsnaam: Origo BV,. Vink Actief aan als dat nog niet het geval is. Onder Factuuradres, Naam: Piet Koster, Adres: Iepenlaan 7, 2300 AB Emmen.
Ga naar het tabblad Factuurgegevens. Munteenheid: EUR (Euro), Voorwaarden: kies Std, Korting: 20, Kredietlimiet: 2000, Inclusief Belasting: kies: Algemene instelling gebruiken, Belastingtarief: laat uitgevinkt. Klik OK.
5. Nieuwe factuur. In menu MKB > Klant > Nieuwe Verkoopfactuur...

6. Documentnummer leeg laten. Documentdatum maand eerder invullen > Klant > Selecteren, verander het middelste veld in 'Komt overeen met reguliere expressie'. Vul in de box daarnaast een . (punt) in > Klik op Zoeken.
Klik op Origo BV en dan op Selecteer. Vul eventueel Kenmerk in, de rest is al ingevuld > OK.

Snel informatie opzoeken over klanten, facturen ed met Regulier expressie

Bij het opzoeken van de juiste klant, facturen of .. is het handig de reguliere expressie te gebruiken. In het middelste vak verander je de keuze naar 'Komt overeen met reguliere expressie'. In het vak ernaast typ je vervolgens een . (punt).
Na een klik op Zoeken worden nu alle klanten, facturen etc getoond.

7. Maak nu eerst een nieuwe rekening / account  Opbrengst verkopen aan: Rekeningnaam: Opbrengst Verkopen Rekeningnummer: 840, Rekeningsoort: Opbrengsten, Nieuwe rekening op hoofdniveau.
8. Boeken verkoop: datum maand terug , in dit geval 11.02.2014, (om direct verder te kunnen gaan met de verkoopboekingen), omschrijving: Website, Kies in het veld Opbrengstrekening: Opbrengst Verkopen, Hoeveelheid: 1, Prijs per eenheid € 5.000. De velden Soort korting, Berekening korting en korting worden overgenomen van de instellingen. Bij Belastbaar? Door op x te klikken kun je wijzigen, Belastingtarief: BTW-hoog. Subtotaal en BTW zijn ingevuld.
(Door op het titel van een veld te gaan staan met de muis en naar de een rand te gaan, verschijnt er een scheidingssymbool, door te slepen en los te laten maak je het veld breder of smaller).
Kies vervolgens Vastleggen om later verder te gaan of direct Verkoopfactuur boeken ('Deze factuur naar de resultaatrekening boeken') via het icoon bovenin. Deze wordt zichtbaar door te klikken op de pijl aan de rechterkant, waarna er meer menu-opties verschijnen.

Onderin het scherm worden het Totaal, Subtotaal en BTW weergegeven.
9. Klik bovenin op het icoon … Boeking vastleggen. Er verschijnt in een nieuw scherm 'Weet u zeker dat u deze verkoopfactuur wilt boeken? Het veld naar rekening boeken is voorgeselecteerd voor Debiteuren. Klik OK.

Het scherm wijzigt in Verkoopfactuur bekijken-00001
10. Ga naar de Resultatenrekening, kies Vernieuwen. Zie de Opbrengst Verkopen verschijnen.
11. In het tabblad rekeningen / accounts. Open met dubbelklik de rekening Debiteuren, zie dat de Vervaldatum op 30 dagen staat, 13.03.2014.
12. Kies in menu Rapporten > MKB > Ouderdom Debiteuren en zie de zojuist gemaakte factuur in het overzicht staan.
13. Ga naar de balans, de Debiteuren en te betalen BTW staan na het maken van de factuur met de bedragen vermeld.
14. Factuur  printen of als Pdf versturen (zonder opmaaksjabloon).
Rapporten > MKB > Afdrukbare factuur. Leeg blad verschijnt. Kies het icoon met het tandwiel: Opties.... ('Rapportopties bewerken', de op twee na laatste van de rechterkant). Er opent een nieuw scherm. Klik op Selecteren... en gebruik de Reguliere expressie .  om de factuur te Zoeken. Selecteer de factuur klik op Selecteren. Klik op OK. In het tabblad Weergaven en Kolommen weergeven kun je nu kiezen welke gegevens worden afgedrukt. In dit voorbeeld zijn de standaardinstellingen overgenomen. Klik OK.
Print, Export  of kies een andere Layout. Door een sjabloon (zie even verderop Een sjabloon maken voor facturen) te maken kun je de factuur verder aanpassen.

Let op goed op of je aan alle factuureisen van de Belastingdienst voldoet, zie hiervoor het volgende hoofdstuk.

In de meeste gevallen kies je, denk ik, het beste voor Rapporten > MKB > Belastingfactuur voor verplichte facturen (naar andere ondernemers) en vink je de benodigde opties aan. Denk ook aan het BTW-tarief dat standaard niet 'aan' staat. Doordat de kolommen automatisch smaller worden is de presentatie wel minder mooi.

Reacties

2

Dag,

ik krijg op geen enkele wijze een overzicht (in balans) met de te betalen BTW of de te vorderen BTW. Wellicht moet ik een aantal stappen extra maken. Kan iemand mij hiermee helpen? Ik gebruik de laatste versie 2.6.9.

Gr Ernst

Dag Ernst,

Zie de pagina uit het begin van de handleiding bij het inrichten van de BTW-rekeningen. In de weergaven van de balans zijn de BTW-rekeningen hier zichtbaar geworden.

Reactie toevoegen