Financiën

Boekhouden en financiën voor ondernemers

De basis is te leren. En misschien gemakkelijker dan je denkt. De essentie kun je in één dag leren. Uiteraard kun je met meer verdieping veel meer kennis opdoen en specialist worden. Dat hoeft echter helemaal niet. Specialistische kennis kun je aan je boekhouder, accountant of medewerkers overlaten.

Met de opgedane kennis kun je altijd de principes blijven zien, hoe complex de materie ook lijkt.

Ervaring opdoen met boekhouden

Wil je kennis opdoen, of ervaren of boekhouden iets is wat je als ondernemer zelf gaat doen of liever wilt uitbesteden, doe dan eerst vrijblijvend de online cursus met

Aandachtspunten fiscale aftrekposten eenmanszaak

Tegen het einde van het jaar is het altijd goed om na te gaan of er nog fiscale regelingen zijn waar je rekening mee kunt houden. Veel voorkomende zijn bij eenmanszaken:

 • Kleine Ondernemingsregeling (KOR) met betrekking tot de BTW.
 • Kleinschaligheidsaftrek met betrekking tot investeringen (KIA)


Raadpleeg de informatie van de Belastingdienst, de website of bijvoorbeeld het jaarlijkse Handboek voor Ondernemers of er meer regelingen zijn die voor jouw van toepassing zijn.

Laat je daarbij niet alleen verleiden door de fiscale aftrekbaarheid.

14 bedrijfseconomische quizvragen

14 quizvragen over de financiën van de onderneming.

De juiste antwoorden vind je onderaan de pagina.

1. Welke van de volgende kosten beïnvloedt niet je kaspositie:

A. Leasekosten               B. Advertentiekosten                 C. Afschrijvingskosten

 

2. De resultatenrekening meet de:

A. Winstgevendheid           B. Bezittingen en Schulden              C. Kas               D. Zowel A, B als C

 

3. Een verkoop op krediet verschijnt op de resultatenrekening als ontvangst en op de balans als:

A. Debiteur                    B. Vaste Activa                   C.

Banken, accountants en (flits)faillissementen in opspraak

De afgelopen jaren zijn er verschillende praktijken in de financiële bedrijfssectoren in opspraak geraakt.

Banken:

 • Woekerpolissen

 • Een bankencrisis in 2008

 • Derivaten kwesties bij het MKB

Accountants:

 • Onvoldoende controle

(Flits)faillissementen:

 • Vragen bij het doorstarten van bedrijven

 • Bedrijven gestart door ondernemers die snel failliet gaan

Hoe voorkom je als ondernemer dat je de dupe wordt van de praktijken die worden toegepast?

En daaraan vooraf, hoe kan het dat bedrijfstakken en ondernemers hun reputatie en betrouwbaarheid schijnbaar zo gemakkelijk op het spel zetten?

Jaarrekening analyse en Solvabiliteit

Formule solvabiliteit

De ratio voor de solvabiliteit wordt berekend in de balans. Er worden verschillende formules gebruikt:

 • Eigen Vermogen gedeeld door Totaal Vermogen
 • Vreemd Vermogen gedeeld door Totaal Vermogen
 • Eigen Vermogen gedeeld door Vreemd Vermogen

en ook de reciproken (omgekeerde) van deze kengetallen worden gebruikt.

Solvabiliteit

Solvabiliteit is een kengetal dat een indruk geeft van hoe goed het bedrijf in staat is om aflossingen en rente terug betalen als het bedrijf bij verliezen geliquideerd moet worden.

Pagina's

Abonneren op RSS - Financiën