Financiën

Voorzieningen; toekomstige risico's of verplichtingen in de boekhouding opnemen

Wat doe je als je als onderneming risico's of hoge kosten voorziet? Kun je die in de boekhouding verwerken?

Te denken valt bijvoorbeeld aan groot onderhoud aan een gebouw of schip. Of de inschatting van het aantal producten dat binnen de garantietermijn wordt teruggebracht. Het risico dat facturen niet betaald worden. Of het risico van incourante voorraden, producten die niet meer verkocht kunnen worden.

Voor dit soort zaken is boekhoudkundig een voorziening aan te maken. Met enige regelmaat voorkomende voorzieningen:

 • Onderhoudsvoorziening
 • Garantievoorziening
 • Assurantievoorziening

Is een verkoop wel een verkoop?

De boekhouding is een weergave van de werkelijkheid. Of toch niet? Hoe gerealiseerde boekingen in de boekhouding niet meer dan aannames kunnen zijn. Om met een eenvoudige vraag te beginnen.

Wanneer is een verkoop een verkoop?

 1. Als de goederen geleverd zijn
 2. Als de factuur betaald is
 3. Als de factuur verzonden wordt
 4. Als de opdracht bevestigd is

Om je niet lang in spanning te houden. Het juiste antwoord is 1. Als de goederen geleverd zijn.

Toch is het bepalen van de verkoop, en daarmee de inkomsten, niet altijd zo eenvoudig als het lijkt.

De kunst van financiën en waarom het er toe doet

Financiën geven exact aan hoe het met de onderneming gaat. Wat kan er exacter dan een getal? Of toch niet? Dat deze getallen veelal zijn gebaseerd op schattingen, aannames en vooronderstellingen wordt in het onderstaande voorbeeld duidelijk. Het is daarom van belang te weten, of te vragen aan accountants en boekhouders, hoe de cijfers tot stand zijn gekomen. Zeker bij belangrijke beslissingsmomenten in het bedrijf om iets wel of niet te doen. Wel of niet investeringen? Bijvoorbeeld, hoe is de levensduur van de nieuwe investering ingeschat en op basis waarvan?

Belastingbesparing met de middelingsregeling

Een vrij onbekende regeling in de Inkomstenbelasting (IB) is de mogelijkheid om de betaalde belasting over drie jaren te middelen.
Bij sterk wisselende inkomens kan dit leiden tot een belastingteruggave.

Voor wie is de middelingsregeling van belang?

 • Ondernemers van wie het inkomen jaarlijks sterk kan wisselen
 • Werknemers die bijvoorbeeld door een door een ontslaguitkering of winstuitkering in één jaar een hoger inkomen hebben
 • Studenten die na hun studie gaan werken
 • Voor mensen die in één jaar hoge aftrekposten hebben
 • Na het overlijden van een echtgenoot / partner waarna het inkomen voor de

Werknemer of ondernemer

Veel mensen weten dat er verschillen zijn in de sociale zekerheid en belastingen voor werknemers en ondernemers. Maar wat precies? Hieronder een aantal belangrijke, een overzicht in een notendop.

Sociale Zekerheid

Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen; AOW (Algemene Ouderdomswet), AnW (Algemene Nabestaanden Wet), AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), AKW (Algemene Kinderbijslag Wet). De premies worden tegelijkertijd met de betalen belasting geïnd door de Belastingdienst.
Iedereen die in Nederland in loondienst werkt is verplicht verzekerd voor de

Pagina's

Abonneren op RSS - Financiën