Financiën

Review Boekhoudprogramma GnuCash

GnuCash is een gratis open source boekhoudprogramma voor thuis en kleine ondernemingen. Recent heb ik geprobeerd of het geschikt is voor Nederlandse ondernemingen.

(Kleine) Nederlandse ondernemingen

Het installeren van het programma gaat gemakkelijk. Omdat ik denk te weten hoe ik de boekhouding moet doen, begin ik zonder eerst een handleiding te raadplegen. Na een poosje krijg ik de werking van het programma door.

Dan blijkt toch dat de dingen die ik wil doen in de Nederlandse situatie niet zomaar kant-en klaar aanwezig zijn om te gebruiken.

Hoe lees je een balans, hoe haal je er waardevolle informatie uit?

 

Hoewel een balansoverzicht bedoeld is om toegang te geven tot waardevolle informatie over de financiële positie van een bedrijf zijn er veel plekken waar deze informatie zich een beetje verbergt.

Dit is waar je op kunt letten.

Het inkomstenoverzichten (winst- en verliesrekening of resultaatrekening) is meestal het overzicht waar de meeste ondernemers en mogelijk andere belanghebbenden het eerste naar kijken. Toch is de balans het overzicht dat de meeste informatie verschaft. Hoeveel bezit een onderneming, hoeveel schulden heeft het en hoeveel eigen vermogen op enig moment?

Liquiditeit en

Hoe stel je een begroting op?

In dit artikel waarom een begroting nodig is en hoe je in grote lijnen een begroting opstelt.

De begroting is het vooraf doorrekenen van een plan. Hoe beter onderbouwd de cijfers, hoe beter je als ondernemer van te voren al zeker van je zaken kunt zijn. Soms kan het op een bierviltje, soms is een uitgebreidere versie nodig.

Aanleiding

Aanleiding is dat ik een tijdje geleden iemand van de Kamer van Koophandel sprak die vertelde dat in de ondernemersplannen van startende ondernemers, het deel dat gaat over de financiën regelmatig wordt overgeslagen.

Renteswaps in het MKB, uitleg financieel product

De afgelopen zomer verschenen er artikelen in kranten en op internet over problemen voor het MKB met renteswaps. De problemen betreffen vooral de eenzijdige verhoging van de bank van het rentetarief en de boetebepalingen bij het vervroegd aflossen van de swap. De reden dat veel MKB-bedrijven een swap afsloten was nu juist dat het bedrijf liever een vaste rente wilde en niet een variabele rente. Een renteswap zou daarvoor de oplossing zijn. Als dit de bedoeling van de swap is dan verwacht je als bedrijf geen brief van de bank waarin een eenzijdige renteverhoging wordt vermeld.

Top 10 Misverstanden over boekhouders, rekenmeesters, accountants en bedrijfseconomen

Iedere keer weer opnieuw kijken mensen verbaasd op als er tijdens een kaartspel, in een winkel of in een restaurant iets uit het hoofd uitgerekend moet worden, en ik zeg dat ik niet kan. “Maar jij bent toch HEAO'er – BE (bedrijfseconooom ”. Jawel, dat betekent in mijn geval niet dat ik ook goed ben in hoofdrekenen. Ik ben geen rekenmeester en geen klassieke boekhouder. Voordat er rekenmachines algemeen werden (jaren 70) was het vanzelfsprekend dat de boekhouder per definitie ook een rekenmeester moest zijn.

Pagina's

Abonneren op RSS - Financiën